ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิง กิตติกุล เทียมแก้ว

ชื่อ
แพทย์หญิง กิตติกุล เทียมแก้ว
สาขาเฉพาะทาง :
ผู้เชี่ยวชาญจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 แผนกโรคเฉพาะทาง

นายแพทย์ กิตติพันธ์ ซันดู

ชื่อ
นายแพทย์ กิตติพันธ์ ซันดู
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
1. General Surgery
2. Endoscopic Surgery
3. Hepato biliary pancreatic Surgery
การศึกษาและคุณสมบัติ
- M.D., 2003, Chiangmai Medical University Thailand with first honor
- Thai Board in Surgery, Thai Medical Council, Thailand 2008
- Residency training (PGY1,2) in General Surgery Residency
Program at Harlem Hospital Center, Columbia University, College of Physician And Surgeons, New York
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 แผนกฉุกเฉิน
อังคาร 00:00 - 00:00 แผนกฉุกเฉิน
พุธ 00:00 - 00:00 แผนกศัลยกรรม
ศุกร์ 00:00 - 00:00 แผนกศัลยกรรม
เสาร์ 00:00 - 00:00 แผนกฉุกเฉิน
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 แผนกฉุกเฉิน

นายแพทย์ กีรติ วัชราชันย์

ชื่อ
นายแพทย์ กีรติ วัชราชันย์
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 ตามตารางเวรประจำเดือน กรณีทำนัด ติดต่อที่แผนกศัลยกรรม โทร.053-920300 ต่อ 1100

นายแพทย์ กุลบุตร แก้วศิริ

ชื่อ
นายแพทย์ กุลบุตร แก้วศิริ
สาขาเฉพาะทาง :
ผุ้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก
ภาษา :
Primary : Thai Secondary : English
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
- General ENT.
การศึกษาและคุณสมบัติ
2004 : M.D,Chiangmai University ,Thailand.
2011 : Thai Board in Otolaryngology , Thai Medical Council.
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 แผนก หู คอ จมูก
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 แผนก หู คอ จมูก

แพทย์หญิง เกวลี อุณจักร

ชื่อ
แพทย์หญิง เกวลี อุณจักร
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิซึม
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
1. M.D., 1973, Faculty of Medicine, Chiangmai University (CMU), Thailand
2. Diploma Thai Board of Pediatrics, Chiangmai University, 1977
3. Certificate of Neonatal Screening, Sapporo, Japan, 1997
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก