ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์ อาทิตย์ สอนไว

ชื่อ
นายแพทย์ อาทิตย์ สอนไว
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
- General Pediatrics
การศึกษาและคุณสมบัติ
M.D., 2012 , Naresuan University, Thailand
Thai Board in Pediatrics, Thai medical Council, Thailand
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 กรณีทำนัด ติดต่อที่แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก โทร.053-920300 ต่อ 5123, 5124, 5125, 8004

นายแพทย์ อานุภาพ ฤทธิ์เพ็ญ

ชื่อ
นายแพทย์ อานุภาพ ฤทธิ์เพ็ญ
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
- General Pediatrics
การศึกษาและคุณสมบัติ
M.D. , BSC , 2007 , Rangsit University , Thailand
Thai Board in Pediatrics , Thai Medical council , Thailand 2013
วัน เวลา สถานที่
พุธ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก

นายแพทย์ อิสริยพงษ์ โกฎิกุล

ชื่อ
นายแพทย์ อิสริยพงษ์ โกฎิกุล
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
2010 M.D. Chiangmai University
2017 Thai Board in Internal Medicine , Thai Medical Council , Thailand
วัน เวลา สถานที่

นายแพทย์ อุทาร เห่วซึ่งเจริญ

ชื่อ
นายแพทย์ อุทาร เห่วซึ่งเจริญ
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
- M.D., 2004, Chiangmai University, Thailand
- Thai Board in Surgery, Thai Medical Council, Thailand, 2009
- Thai Board in Colon and Rectal Surgery, Thai Medical Council, Thailand, 2013
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 คลินิกศัลยกรรม
พุธ 00:00 - 00:00 คลินิกศัลยกรรม
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 แผนกฉุกเฉิน
ศุกร์ 00:00 - 00:00 คลินิกศัลยกรรม
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 แผนกฉุกเฉิน

นายแพทย์ เอกชัย ไพบูลย์วรชาติ

ชื่อ
นายแพทย์ เอกชัย ไพบูลย์วรชาติ
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์การส่องกล้อง
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
1. M.D., 1986, Chiangmai University (CMU), Thailand
2. Residency Training in Surgery, Faculty of Medicine, CMU, 1987-90
3. Diploma of General Surgery, CMU, Thailand, 1990
4. Hands-on Course in Basic Laparoscopic Surgery and Laparoscopic Cholecystectomy,
Ramathibodi Hospital , 29-30 March 1993
5. Certificate of Credential in Laparoscopic Cholecystectomy , Laparoscopic and Endoscopic Surgeons of Thailand , July 5th , 2001.
6. Certificate of training in Minimal Access Surgery. The Advance Course in Laparoscopic Digestive Surgery , IRCAD University of Strasbourg France, 14-16 April 2011
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 แผนกฉุกเฉิน
อังคาร 00:00 - 00:00 คลินิกศัลยกรรม
พุธ 00:00 - 00:00 แผนกฉุกเฉิน
ศุกร์ 00:00 - 00:00 คลินิกศัลยกรรม
เสาร์ 00:00 - 00:00 แผนกฉุกเฉิน
เสาร์ 00:00 - 00:00 คลินิกศัลยกรรม