ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิง อวัสตา อย่างเจริญ

ชื่อ
แพทย์หญิง อวัสตา อย่างเจริญ
สาขาเฉพาะทาง :
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
-MD., BSC , 2013 Chiangmai University, Thailand
-Thai Board in Internal Medicine, Thai Medical council, Thailand, 2019
วัน เวลา สถานที่

นายแพทย์ อวิรุทธ์ อุ่นอารมย์

ชื่อ
นายแพทย์ อวิรุทธ์ อุ่นอารมย์
สาขาเฉพาะทาง :
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช
ภาษา :
Primary : Thai Secondary : English
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
General Psychiatry
การศึกษาและคุณสมบัติ
-MD, 2014 Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University
-Thai Board in Psychiatry, Thai medical council, Thailand 2018
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 คลินิกพิเศษ
ศุกร์ 00:00 - 00:00 คลินิกพิเศษ

แพทย์หญิง อัจฉรีย์ บุลยเลิศ

ชื่อ
แพทย์หญิง อัจฉรีย์ บุลยเลิศ
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
2008 Graduated from Naresuan University
2015 Master Degree in Field of Esthetic and Implant
Dentistry at Chulalongkorn University
2013 Preceptorship program in advance implant dentistry ,University of California Los Angeles
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00
อังคาร 00:00 - 00:00
พุธ 00:00 - 00:00
อาทิตย์ 00:00 - 00:00

นายแพทย์ อัศนัย แสนใจ

ชื่อ
นายแพทย์ อัศนัย แสนใจ
สาขาเฉพาะทาง :
เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
- Graduate Education : M.D. (2005) , Faculty of Medicine , Chiangmai University, Chiangmai, Thailand
- Post graduate Education : Orthopedics residency training , Faculty of Medicine , Chiangmai University, Chiangmai, Thailand (2009-2012)
- Post graduate diploma : Diplomat of Thai Board of Orthopedic Surgery , Thai Medical Council (2012)
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00 - 17:00 คลินิกกระดูกและข้อ
อังคาร 17:00 - 20:00 คลินิกกระดูกและข้อ
ศุกร์ 13:00 - 17:00 คลินิกกระดูกและข้อ
เสาร์ 13:00 - 20:00 คลินิกกระดูกและข้อ

แพทย์หญิง อาทิตยา แสงอรุณ

ชื่อ
แพทย์หญิง อาทิตยา แสงอรุณ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Internal Medicine, Rheumatology
การศึกษาและคุณสมบัติ
2014. M.D., Chiangmai University ,Thailand.
2018 Thai Board in Internal Medicine, Thai Medical Council ,Thailand
2020 Thai Board in Rheumatology , Thai Medical Council ,Thailand
วัน เวลา สถานที่