ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์ กฤษณ์ ขวัญเงิน

ชื่อ
นายแพทย์ กฤษณ์ ขวัญเงิน
สาขาเฉพาะทาง :
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่ง
ภาษา :
Primary: Thai Secondary: English
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 00:00 - 00:00 ศูนย์ผิวหนังและความงาม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์

นายแพทย์ กฤษณ์ ปัญจสวัสดิ์วงศ์

ชื่อ
นายแพทย์ กฤษณ์ ปัญจสวัสดิ์วงศ์
สาขาเฉพาะทาง :
วิสัญญีวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 ตามตารางเวรประจำเดือน กรณีทำนัด โทร 053-920300

นายแพทย์ กษมินษ์ ไชยกลาง

ชื่อ
นายแพทย์ กษมินษ์ ไชยกลาง
สาขาเฉพาะทาง :
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
-
การศึกษาและคุณสมบัติ
1. M.D., 2005 , Chiangmai University Thailand
2. Thai Board in Otorhinolaryngology, Thai Medical Council, Thailand , 2011
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 คลินิก หู คอ จมูก
อังคาร 00:00 - 00:00 คลินิก หู คอ จมูก
พุธ 00:00 - 00:00 คลินิก หู คอ จมูก
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 คลินิก หู คอ จมูก
ศุกร์ 00:00 - 00:00 คลินิก หู คอ จมูก
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 คลินิก หู คอ จมูก

แพทย์หญิง กอร์ปบุญ ภาวะกุล

ชื่อ
แพทย์หญิง กอร์ปบุญ ภาวะกุล
สาขาเฉพาะทาง :
ผู้เชี่ยวชาญจิตเวชเด็ก-วัยรุ่น , ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช
ภาษา :
Primary: Thai Secondary: English
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
-Child Psychiatry
-General Psychiatry
-Parent training Programme
-Child Development
การศึกษาและคุณสมบัติ
-M.D. , BSC , 2003 , Chiangmai University , Thailand
-Thai Board in Child and Adolescent – Psychiatry , Thai Medical Council , Thailand , 2009
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 00:00 - 00:00 แผนกโรคเฉพาะทาง

แพทย์หญิง กัญญรัตน์ อินพรหม

ชื่อ
แพทย์หญิง กัญญรัตน์ อินพรหม
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
-
การศึกษาและคุณสมบัติ
M.D., 2010 Chiangmai University, Thailand
Thai Board in Pediatrics, Thai medical Council, Thailand, 2016
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 ตามตารางเวรประจำเดือน กรณีทำนัด ติดต่อแผนกผู้ป่วยนอกเด็ก โทร 053-920300