ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์ กฤษณะ คงถาวรสกุล

ชื่อ
นายแพทย์ กฤษณะ คงถาวรสกุล
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
- Pediatric Infectious Diseases
- Laws
การศึกษาและคุณสมบัติ
1. M.D. 2000, Degree of Doctor of Medicine, Chiang Mai University, Thailand
2. LL.B. 2010, Degree of Bachelor of Laws, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand
3. Diploma of Thai Board of Pediatrics. 2011, Chiang Mai University, Thailand
4. Diploma of Thai Board of Pediatric Infectious Diseases. 2013, Chiang Mai University, Thailand
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
อังคาร 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พุธ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
ศุกร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
เสาร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก

นายแพทย์ กฤษณ์ ขวัญเงิน

ชื่อ
นายแพทย์ กฤษณ์ ขวัญเงิน
สาขาเฉพาะทาง :
ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่ง
ภาษา :
Primary: Thai Secondary: English
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 00:00 - 00:00 ศูนย์ผิวหนังและความงาม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์

นายแพทย์ กฤษณ์ ปัญจสวัสดิ์วงศ์

ชื่อ
นายแพทย์ กฤษณ์ ปัญจสวัสดิ์วงศ์
สาขาเฉพาะทาง :
วิสัญญีวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 ตามตารางเวรประจำเดือน กรณีทำนัด โทร 053-920300

นายแพทย์ กษมินษ์ ไชยกลาง

ชื่อ
นายแพทย์ กษมินษ์ ไชยกลาง
สาขาเฉพาะทาง :
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
-
การศึกษาและคุณสมบัติ
1. M.D., 2005 , Chiangmai University Thailand
2. Thai Board in Otorhinolaryngology, Thai Medical Council, Thailand , 2011
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 คลินิก หู คอ จมูก
อังคาร 00:00 - 00:00 คลินิก หู คอ จมูก
พุธ 00:00 - 00:00 คลินิก หู คอ จมูก
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 คลินิก หู คอ จมูก
ศุกร์ 00:00 - 00:00 คลินิก หู คอ จมูก
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 คลินิก หู คอ จมูก

แพทย์หญิง กอร์ปบุญ ภาวะกุล

ชื่อ
แพทย์หญิง กอร์ปบุญ ภาวะกุล
สาขาเฉพาะทาง :
ผู้เชี่ยวชาญจิตเวชเด็ก-วัยรุ่น , ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช
ภาษา :
Primary: Thai Secondary: English
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
-Child Psychiatry
-General Psychiatry
-Parent training Programme
-Child Development
การศึกษาและคุณสมบัติ
-M.D. , BSC , 2003 , Chiangmai University , Thailand
-Thai Board in Child and Adolescent – Psychiatry , Thai Medical Council , Thailand , 2009
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 00:00 - 00:00 แผนกโรคเฉพาะทาง