ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิง กรกมล เสริฐสม

ชื่อ
แพทย์หญิง กรกมล เสริฐสม
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุเด็กและตาเข
ภาษา :
ไทย , อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
- Ophthalmology ( General )
- Pediatric and Strabismus Ophthalmology
- Retinopathy of Prematurity
การศึกษาและคุณสมบัติ
M.D., BSC, 2008, Chiangmai University , Thailand
Thai Board in Ophthalmologist , Thai Medical Council, Thailand 2014
Sub Board in Pediatric and Strabismus , Prince of Songkla University 2020
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 00:00 - 00:00 แผนก หู ตา คอ จมูก
พุธ 00:00 - 00:00 แผนก หู ตา คอ จมูก
ศุกร์ 00:00 - 00:00 แผนก หู ตา คอ จมูก
เสาร์ 00:00 - 00:00 แผนก หู ตา คอ จมูก

แพทย์หญิง กรทิพย์ ชีวสันต์

ชื่อ
แพทย์หญิง กรทิพย์ ชีวสันต์
สาขาเฉพาะทาง :
วิสัญญีวิทยา
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
- Anesthesiology
การศึกษาและคุณสมบัติ
1. M.D., 2000, Chiangmai University (CMU), Thailand
2. Thai Board in Anesthesiologist , Thai Medical Council Thailand 2004
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 ตามตารางเวรประจำเดือน กรณีทำนัด โทร 053-920300

นายแพทย์ กฤตธี การดำริห์

ชื่อ
นายแพทย์ กฤตธี การดำริห์
สาขาเฉพาะทาง :
Internal Medicine
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
M.D. 2012 Chiangmai University , Thailand
Diplomate , Thai Board in Internal Medicine , 2016
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 ตามตารางเวรประจำเดือน กรณีทำนัด ติดต่อที่แผนกอายุรกรรม โทร.053-920300 ต่อ 1200

นายแพทย์ กฤตเมธ เดชเกรียงไกรกุล

ชื่อ
นายแพทย์ กฤตเมธ เดชเกรียงไกรกุล
สาขาเฉพาะทาง :
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
- General Physical Medicine and Rehabilitation
- Sport Rehabilitation
การศึกษาและคุณสมบัติ
1. M.D. , BSC , 2014 , Chiangmai University , Thailand
2. Thai board in Physical Medicine and Rehabilitation , Thai Medical Council ,Thailand , 2018
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 ศูนย์กายภาพบำบัด
อังคาร 00:00 - 00:00 แผนกโรคเฉพาะทาง
พุธ 00:00 - 00:00 ศูนย์กายภาพบำบัด
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 แผนกโรคเฉพาะทาง
ศุกร์ 00:00 - 00:00 แผนกโรคเฉพาะทาง
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 แผนกโรคเฉพาะทาง

นายแพทย์ กฤษฎา ปินตาแจ่ม

ชื่อ
นายแพทย์ กฤษฎา ปินตาแจ่ม
สาขาเฉพาะทาง :
วิสัญญีวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 ตามตารางเวรประจำเดือน กรณีทำนัด โทร 053-920300