ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิง กรทิพย์ ชีวสันต์

ชื่อ
แพทย์หญิง กรทิพย์ ชีวสันต์
สาขาเฉพาะทาง :
วิสัญญีวิทยา
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
- Anesthesiology
การศึกษาและคุณสมบัติ
1. M.D., 2000, Chiangmai University (CMU), Thailand
2. Thai Board in Anesthesiologist , Thai Medical Council Thailand 2004
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 ตามตารางเวรประจำเดือน กรณีทำนัด โทร 053-920300

นายแพทย์ กฤตธี การดำริห์

ชื่อ
นายแพทย์ กฤตธี การดำริห์
สาขาเฉพาะทาง :
Internal Medicine
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
M.D. 2012 Chiangmai University , Thailand
Diplomate , Thai Board in Internal Medicine , 2016
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 ตามตารางเวรประจำเดือน กรณีทำนัด ติดต่อที่แผนกอายุรกรรม โทร.053-920300 ต่อ 1200

นายแพทย์ กฤตเมธ เดชเกรียงไกรกุล

ชื่อ
นายแพทย์ กฤตเมธ เดชเกรียงไกรกุล
สาขาเฉพาะทาง :
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
- General Physical Medicine and Rehabilitation
- Sport Rehabilitation
การศึกษาและคุณสมบัติ
1. M.D. , BSC , 2014 , Chiangmai University , Thailand
2. Thai board in Physical Medicine and Rehabilitation , Thai Medical Council ,Thailand , 2018
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 ศูนย์กายภาพบำบัด
อังคาร 00:00 - 00:00 แผนกโรคเฉพาะทาง
พุธ 00:00 - 00:00 ศูนย์กายภาพบำบัด
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 แผนกโรคเฉพาะทาง
ศุกร์ 00:00 - 00:00 แผนกโรคเฉพาะทาง
เสาร์ 00:00 - 00:00 แผนกโรคเฉพาะทาง

นายแพทย์ กฤษฎา ปินตาแจ่ม

ชื่อ
นายแพทย์ กฤษฎา ปินตาแจ่ม
สาขาเฉพาะทาง :
วิสัญญีวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 ตามตารางเวรประจำเดือน กรณีทำนัด โทร 053-920300

นายแพทย์ กฤษณะ คงถาวรสกุล

ชื่อ
นายแพทย์ กฤษณะ คงถาวรสกุล
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
- Pediatric Infectious Diseases
- Laws
การศึกษาและคุณสมบัติ
1. M.D. 2000, Degree of Doctor of Medicine, Chiang Mai University, Thailand
2. LL.B. 2010, Degree of Bachelor of Laws, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand
3. Diploma of Thai Board of Pediatrics. 2011, Chiang Mai University, Thailand
4. Diploma of Thai Board of Pediatric Infectious Diseases. 2013, Chiang Mai University, Thailand
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
อังคาร 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พุธ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
ศุกร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
เสาร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก