แพ็กเกจตรวจเช็คและฟื้นฟูสุขภาพหลังการติดเชื้อ COVID-19 (สำหรับผู้ใหญ่)

แพคเกจต่างๆของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

‼ เช็กร่างกายหลังหายป่วยจาก COVID-19 เพื่อรีบวางแผนฟื้นฟู

---

#สำหรับผู้เคยติดเชื้อCOVID-19 และรักษาหายแล้ว พบว่ายังมีอาการเหมือนตอนที่เป็นอยู่ เช่น หายใจติดขัด หายใจเหนื่อย เจ็บคอหรือเจ็บหน้าอก เพราะเมื่อติดเชื้อ COVID-19 แล้ว ก็จะส่งผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจโดยตรง ซึ่งแม้จะได้รับการักษาหายแล้ว แต่แผลเป็นและพังผืดในปอดจะส่งผลให้เนื้อปอดขาดความยืดหยุ่น และแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ไม่ค่อยดีนัก หากตรวจวัดสมรรถภาพปอดก็จะพบว่าอยู่เกณฑ์ต่ำกว่าปกติ ซึ่งหากอยู่เฉย ๆ อาจไม่ค่อยรู้สึก แต่เมื่อใดที่ไปออกกำลังกายหรือทำงานหรือกิจกรรมที่หนักๆ จะรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าปกติมาก

.

ซึ่งหากเกิดขึ้นอย่างรุนแรงก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับ “การฟื้นฟูปอด” เพื่อคืนสมรรถภาพที่ดีให้กลับมาดังเดิมหรือใกล้เคียง...ขณะเดียวกับที่ผู้ไม่เคยติดเชื้อก็ต้องเตรียม “ปอด” ให้แข็งแรงในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสนี้

 

⭐⭐⭐⭐⭐