ตรวจมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคโนโลยีกล้องส่องขยาย "COLPOSCOPY" แม่นยำสูง รักษาได้ตรงจุดยิ่งขึ้น
October 13 / 2023

        การตรวจพบเชื้อไวรัส HPV ที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก จากการตรวจคัดกรองประจำปี ทำให้ผู้หญิงมีความวิตกกังวลว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูก หรือมีความเสี่ยงที่เป็นมะเร็งปากมดลูกในอนาคตได้หรือไม่ ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีการตรวจปากมดลูกด้วยกล้องขยายที่มีความแม่นยำสูง สามารถตรวจพบความผิดปกติที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และให้การรักษาได้ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น    

การตรวจด้วยกล้อง COLPOSCOPY คืออะไร ?

คือ การตรวจหาความผิดปกติที่มะเร็งปากมดลูก โดยการใช้กล้องที่มีกำลังขยาย 10-40 เท่า ร่วมกับการใช้น้ำยาป้ายทดสอบเซลล์ปากมดลูกจะช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นความผิดปกติได้ชัดเจนมากขึ้น โดยบริเวณที่ผิดปกติจะเปลี่ยนเป็นฝ้าขาว หรือมีเส้นเลือดที่มีลักษณะผิดปกติปรากฎขึ้น

 

การตรวจปากมดลูกด้วยกล้องขยายดีอย่างไร

1. สามารถตรวจหาความผิดปกติของปากมดลูกได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม คือตั้งแต่ปากมดลูกติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) รอยโรคภายในเยื่อบุปากมดลูกขั้นต่ำ และรอยโรคภายในเยื่อบุปากมดลูกขั้นสูง ซึ่งเป็นรอยโรคที่ถือว่าเป็นระยะสาคัญที่ต้องให้การรักษาก่อนที่จะลุกลามกลายเป็นมะเร็งปากมดลูก

2. ในการตรวจตัวกล้องจะอยู่ข้างนอกช่องคลอด ถ้าตรวจพบความผิดปกติหรือสงสัยแพทย์จะทำการขลิบตัดชิ้นเนื้อชิ้นเล็กๆ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรค 

3. ระยะเวลาในการตรวจประมาณ 10-20 นาที ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการตรวจ และความรุนแรงของความผิดปกติ

4. ในการตรวจไม่ต้องให้ยาระงับความรู้สึกหรือยาสลบ แต่อาจจะมีอาการปวดเล็กน้อยในขณะขลิบตัด ไม่ต้องนอนพักในโรงพยาบาลสามารถกลับบ้านได้เลย 

5. รอผลการตรวจชิ้นเนื้อประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสม

 

 

ความผิดปกติแบบไหน ควรส่องกล้องตรวจปากมดลูก

1. ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ เช่น ตรวจพบเซลล์ปากมดลูกผิดปกติ หรือตรวจพบเชื้อ ไวรัส HPV ที่ปากมดลูก

2. มีอาการผิดปกติ เช่น มีเลือดออกหรือตกขาวผิดปกติที่ไม่ทราบสาเหตุจากการตรวจภายใน หรือปากมดลูกมีลักษณะที่สงสัยมะเร็งปากมดลูก เช่น มีแผลหรือก้อนเนื้อที่ตรวจพบจากการตรวจภายใน

 

 

การเตรียมตัวก่อนส่องกล้องตรวจปากมดลูก

1. งดการมีเพศสัมพันธ์ การสวนล้าง และการสอดยาทางช่องคลอดก่อนการตรวจอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

2. ไม่จำเป็นต้องงดน้ำ หรืออาหารก่อนการตรวจ 

3. ควรเตรียมผ้าอนามัยเพื่อใส่หลังตรวจ เพราะการตรวจและขลิบตัดชิ้นเนื้ออาจทำให้มีเลือดออกเล็กน้อย

4. ถ้าคาดว่าจะมีประจำเดือนในช่วงวันตรวจควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อทำการนัดตรวจครั้งต่อไป

5. ถ้าตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ หรือประจำเดือนขาดควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ (สตรีตั้งครรภ์สามารถทำการตรวจ ด้วยกล้องส่องขยายได้ในบางกรณีที่มีความจำเป็น)

 

ข้อห้ามในการส่องกล้องตรวจปากมดลูก

แพทย์จะเลื่อนการตรวจออกไปก่อนในบางกรณี เช่น

1. มีการติดเชื้อบริเวณปากมดลูกและช่องคลอด ซึ่งจะทำให้ตรวจผิวปากมดลูกได้ไม่ชัดเจน และอาจมีความเจ็บปวดในขณะตรวจ

2. มีเลือดออกมากผิดปกติทางช่องคลอด หรือมีประจำเดือน ซึ่งจะทำให้ตรวจผิวปากมดลูกได้ไม่ชัดเจน

3. การตั้งครรภ์ ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการตรวจสามารถทำการตรวจวินิจฉัยในเบื้องต้นได้ โดยแพทย์จะหลีกเลี่ยงการขลิบตัดชิ้นเนื้อถ้าไม่ได้สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม

 

 

" มะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้

โดยการตรวจคัดกรอง

และรักษาตั้งแต่ระยะก่อนเป็นมะเร็ง " 

 

 

 


 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสูตินรีเวช  

โทร. 052-004699