โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
July 25 / 2023

 

วันที่ 22 ก.ค. 66 นพ.ธวัชชัย ตันสถิตย์ กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำทีมหัวหน้าแผนก และพนักงาน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาพร้อมจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2566 เพื่อร่วมสืบสาน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามของไทย และส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกับชุมชน ณ วัดสะหรีศรีพันตน ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

.

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม