โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบสิ่งของที่จำเป็น และเงินบริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
January 07 / 2023

 

วันที่ 7 มกราคม 2566 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดยคณะกรรมการโครงการ "อบอุ่น เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ปันน้ำใจ ให้น้อง" พร้อมด้วย หัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเป็นตัวแทน มอบสิ่งของที่จำเป็น และเงินบริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ แบ่งปัน และส่งเสริมการเติบโตอย่างมีคุณภาพสำหรับน้องๆ ที่พักอยู่ในสถานสงเคราะห์แห่งนี้

.

ซึ่งปัจจุบันมีเด็กที่อยู่ในความอุปการะทั้งหมด 150 ราย โดยได้มอบตู้เย็นจำนวน 2 เครื่อง นมผงสำหรับน้องๆ และบริจาคเงิน เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์ฯ โดยมี คุณดวงมณี วงศ์หาญ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ต. ดอนแก้ว อ.แมริม จ.เชียงใหม่

 

#การให้ไม่มีที่สิ้นสุด

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม