รพ.เชียงใหม่ ราม ร่วมออกบูธตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในงานประชุมพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส) จ.เชียงใหม่
June 03 / 2022

รพ.เชียงใหม่ ราม ออกบูธ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น  แก่พนักงานในสังกัด ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่  โดยภายในงานมีพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้บริการตรวจวัดความดันและตรวจเช็คไขมันใต้ผิวหนัง (Fat mass) พร้อมให้คำแนะการดูแลสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมงาน 

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

.

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ
#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม