March 24 / 2021

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดยคุณกรรณิการ์ ชมภูเทศ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ตัวแทนกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าเยี่ยมในโอกาสสวัสดีปีใหม่ พร้อมกับมอบตู้ยาสามัญประจำบ้าน และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่

• สถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ โดยมี พ.ต.อ.รณชัย รอดลอย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูพิงราชนิเวศน์ เป็นผู้รับมอบ

• กองกำกับการ 2” กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.2) โดยมี พ.ต.ต. โกศล รัตนสุโกศล เป็นผู้รับมอบ

• ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวแทนหน่วยงานเป็นผู้รับมอบ

ซึ่งทุกหน่วยงานทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้มอบยา และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์เป็นประจำทุกปี เพื่อเจ้าหน้าที่ได้ใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเจ็บป่วย หรือในกรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน และเพื่อดูแลอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่ต้องการความช่วยเหลือ เมื่อ วันที่ 11 มีนาคม 2564