โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จัดงานสัมมนาเชิงสุขภาพ “เบาหวานภัยใกล้ตัว ”
October 31 / 2019

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ  พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต

จัดงานสัมมนาเชิงสุขภาพ “เบาหวานภัยใกล้ตัว ”

 

 

               โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) จัดงานสัมมนาเชิงสุขภาพ  “เบาหวาน ภัยใกล้ตัว” เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าคนพิเศษ และสนับสนุนการให้ความรู้ การตระหนักและเตรียมความพร้อมทางสุขภาพ โดยมีทีมพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดปริมาณไขมันส่วนเกินในร่างกาย เจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองโรคพื้นฐาน  และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยพยาบาลวิชาชีพ

           ภายในงานได้รับเกียรติจาก นพ.ธรรมนูญ กีรติคุณากร แพทย์ชำนาญเฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม บรรยายพิเศษให้ความรู้ ข้อมูลสุขภาพ เรื่อง “เบาหวาน ภัยใกล้ตัว” พร้อมตอบคำถามสุขภาพ     และมอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ณ ห้องประชุมศูนย์กายภาพบำบัด โครงการเชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์ เมื่อที่ 22 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา