สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ด้วยแพคเกจวัคซีน
September 02 / 2019

 

 

สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ด้วยแพคเกจวัคซีน
 เด็กแรกเกิด จนโต ควรได้รับวัคซีนให้ครบตามกำหนด ซึ่งช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย เพื่อที่จะเติบโตอย่างแข็งแรง

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้จัดทำแพคเกจวัคซีนสำหรับเด็ก อายุ 2 เดือน - 1 ปี
ราคา 11,000 บาท ประกอบไปด้วย
• วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ไวรัสตับอักเสบบี
• วัคซีนโรต้า
• วัคซีนไข้หวัดใหญ่
• วัคซีนไข้สมองอักเสบ เจอี
• วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม


***หมายเหตุ***
- แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาให้วัคซีนแต่ละชนิดตามความเหมาะสม
- สามารถเข้ารับบริการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก ชั้น 5 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
- ราคาโปรโมชั่นนี้รวมวัคซีนพื้นฐานครบทุกชนิดในช่วงขวบปีแรก รวมถึงค่าบริการโรงพยาบาล ค่าอุปกรณ์ แต่ไม่รวมค่าแพทย์

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
053-920300 ต่อ 5148, 5149