โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเข้าสวัสดีปีใหม่ สถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ นครเชียงใหม่
January 30 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเข้าสวัสดีปีใหม่

สถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ณ นครเชียงใหม่ 

            โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นพ.ประมุข อุณจักร และทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และทีมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมเยียนสถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ นครเชียงใหม่ โดยมีกงสุลใหญ่แห่งสหภาพเมียนมาร์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและพูดคุยการร่วมมือในการประสานงานดูแลผู้ป่วยชาวพม่า ณ สถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ นครเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562