โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมอบรมคุณแม่ คุณพ่อมือใหม่
May 25 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมอบรมคุณแม่ คุณพ่อมือใหม่

 

         โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมอบรมคุณแม่ คุณพ่อมือใหม่ หัวข้อ Safe Motherhood & Smart Child Program  (พัฒนาการลูกน้อยสร้างได้ด้วยความรัก ความเข้าใจตั้งแต่ในครรภ์) ”                    เพื่อเตรียมพร้อมกับการดูแลน้อยของคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณพ่อมือใหม่ โดยมีวิทยากรคือ พญ.ดวงใจ          วรรธนัจฉริยา กุมารแพทย์ ให้ความรู้เรื่อง วัคซีนสำหรับลูกน้อยในขวบปีแรก   ณ ห้องประชุมศูนย์กายภาพ      ศูนย์การแพทย์เชียงใหม่ ราม