โรคไข้หวัดใหญ่
December 07 / 2017

โรคไข้หวัดใหญ่

 

 

 

ไข้หวัดใหญ่คืออะไร

 

การติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในระบบทางเดินหายใจ เป็นโรคติดต่อเช่นเดียวกับโรคหวัดเเต่จะมีความรุนแรงกว่าโรคหวัดธรรมดา

 

 

ไข้หวัดใหญ่ติดต่อได้อย่างไร

 

การสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยจากการ ไอ จาม แล้วนำมือมาสัมผัสที่ จมูก ปาก หรือตา โรคนี้หากเกิดในเด็ก หรือผู้สูงอายุ ที่มีภูมิคุ้มกันโรคต่ำจะมีความรุนแรงมากและอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตได้

        

 

เมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่มีอาการอย่างไร

 

 1. ไข้สูง บางครั้งหนาวสั่น
 2. ไอ คัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ
 3. อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
 4. ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมาก
 5.  คลื่นไส้ อาเจียน บางรายอาจมีท้องเสียร่วมด้วย

 

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นไข้หวัดใหญ่

 

บางครั้งโรคไข้หวัดใหญ่อาจวินิจฉัยแยกโรค จากโรคอื่นได้ลำบาก ปัจจุบันจึงได้มีการตรวจหาเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่เบื้องต้น ที่ทราบผลรวดเร็วโดยวิธีการใช้ไม้พันสำลีป้ายบริเวณเยื่อบุโพรงจมูก แล้วนำมาใส่ในน้ำยาทดสอบจะทราบผลภายใน 40 นาที หลังจากทราบผลจะช่วยให้การรักษาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

 

 

รักษาอย่างไรเมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่

 

วิธีการรักษาตามอาการ และใช้ยา Tamiflu (Oseltamivir) เป็นยาชนิดรับประทาน หรือยา Relenza Inhalation Powder เป็นยาชนิดสูด ตามแผนการรักษาของแพทย์

 

 

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดใหญ่

 

 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่
 2. ใส่ผ้าปิดปากปิดจมูก ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
 3. ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ก่อนเข้าฤดูการระบาดของโรค

 

 

การดูแลตนเองเมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่

 

 1. รับประทานยาให้ครบตามแพทย์สั่ง
 2. ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น
 3. งดออกนอกบ้าน พักผ่อนให้เพียงพอ
 4. ดื่มน้ำมากๆ งดดื่มน้ำเย็นจัด

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดทุกปีในช่วง 1-2 เดือน ก่อนฤดูการระบาดของโรค

 

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หากเกิดในเด็กหรือผู้สูงอายุจะมีความรุนแรงมากเนื่องจากภูมิคุ้มกันโรคต่ำทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ในบางรายอาจรุนเเรงถึงขั้นเสียชีวิตได้