โรคสมองเสื่อม
December 07 / 2017

โรคสมองเสื่อม

 

 

 

สมองเสื่อม…คืออะไร?

 

ภาวะสมองเสื่อมจริงๆ แล้วเป็นแค่ อาการแสดงอย่างหนึ่งของโรคซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ ความหมายโดยทั่วไปของสมองเสื่อมคือการด้อยประสิทธิภาพในการทำงานของสมองทุกๆ ด้าน แบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น ความสามารถในการเรียนรู้ ความจำ การคำนวณหรือการใช้ความคิดที่สลับซับซ้อน รวมถึงประสิทธิภาพทางการสื่อภาษา การแปลความหมาย

 

จะทราบได้อย่างไรว่ามีอาการสมองเสื่อม?

 

ในการตรวจแพทย์อาจต้องทดสอบความจำ การคำนวณ สังเกตการแก้ปัญหาง่ายๆ เพื่อหาสาเหตุว่าสมองเสื่อมจริงหรือไม่ซึ่งคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมมักสูญเสียความจำที่เพิ่งเรียนรู้ใหม่ๆ แต่ความจำในอดีตมักจะยังดี ยกเว้นในกรณีที่เป็นมากหรือเป็นมานานๆ เพราะยังมีภาวะสมองเสื่อมเทียมที่ทำให้อาจดูเหมือนโรคสมองเสื่อมได้เช่นกัน

 

 

 

สมองเสื่อมจริงกับสมองเสื่อมเทียมต่างกันอย่างไร ?

  • สมองเสื่อมจริง ส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคมองเสื่อมจริง มักจะไม่ค่อยรู้ตัวว่าตัวเองเป็น แต่ญาติหรือคนใกล้ชิดหลายๆ คน จะสังเกตอาการ และให้ข้อมูลแก่แพทย์ทราบถึงความผิดปกติทางสมองที่ค่อยเป็นค่อยไป 
  • สมองเสื่อมเทียม ผู้ที่เป็นสมองเสื่อมเทียม มักจะบอกกับแพทย์โดยตรงว่าตัวเองหลงลืมง่าย และวิตกกังวลว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อม

สมองเสื่อมเกิดขึ้นได้อย่างไร

 

เกิดจากความเสื่อมจะพบได้บ่อยในคนสูงอายุ ซึ่งจริงๆ แล้วก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ และสังขาร ส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้ไขให้ดีได้ดังเดิม สาเหตุใหญ่ๆ ที่ทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมแบ่งได้ดังนี้

  • สมองเสื่อมจากวัยชรา
  • โรคอัลไซเมอร์
  • โรคสมองเสื่อมที่เกิิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ
  • ภาวะเลือดคั่งในสมอง หรือเนื้องอกในสมอง
  • ภาวะขาดวิตามิน บี 12
  • โรคติดเชื้อที่มีผลทางสมอง
  • สมองเสื่อมจากการติดสุราเรื้อรังนานๆ
  • ภาวะที่เกิดตามหลังการขาดออกซิเจน

นอกจากนี้ยังมีบางโรคทำให้เกิดสมองฝ่อบางส่วนเช่น โรคพาร์กินสัน  ซึ่งทำให้เกิดอาการสั่น เคลื่อนไหวช้าลง เป็นต้น

 

 

ภาวะใดที่เรียกว่าสมองเสื่อมเทียม

 

ก่อนที่แพทย์จะบอกว่าเป็นโรคสมองเสื่อมแพทย์จำเป็นต้องตรวจแยกโรคสมองเสื่อมเทียมออกก่อน ซึ่งโรคสมองเสื่อมเทียมมีอาการที่พบได้บ่อย อันได้แก่ ภาวะที่เกิดจากความเครียด นอนไม่หลับความวิตกกังวล โรคซึมเศร้า และโรคจิตประสาทอื่นๆ ซึ่งมีผลทำให้ความคิดอ่านของสมองไม่ปกติ


การวินิจฉัยความผิดปกติทางระบบสมอง MRI (Magnetic Resonance Imaging)

 

เครื่อง MRI เป็นเครื่องตรวจวินิจฉัย ที่อาศัยพลังงานสนามแม่เหล็กผนวกกับคลื่นวิทยุและคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการสร้างภาพอวัยวะภายในร่างกาย MRI มีประโยชน์มากในการตรวจหาความผิดปกติของระบบสมอง ระบบประสาทไขสันหลัง กระดูกและข้อต่างๆ ภาพ MRI ที่ได้ 


จะดูแลอย่างไร..ไม่ให้เป็นโรคสมองเสื่อม

 

การป้องกันในสิ่งที่ทำได้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เราไม่สามารถหยุดยั้งความเสื่อมตามธรรมชาติได้ แต่เราสามารถดูแลสุขภาพของเราให้ดี เช่น ควบคุมความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมัน ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างสม่ำเสมอไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า หลีกเลี่ยงสารเสพติด ซึ่งจะมีผลทำลายสุขภาพในระยะยาว

 

ภาวะสมองเสื่อมเป็นการด้อยประสิทธิภาพของสมองที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ควรสังเกตคนใกล้ตัวว่ามีอาการหรือเปล่า