โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แสดงความยินดีหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
December 06 / 2017

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แสดงความยินดีหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  นำโดย นพ.ประมุข อุณจักร กรรมการบริหาร เข้าพบศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี  ในโอกาสดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ณ ภาควิชาอายุรศาสตร์    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560