โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ ศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร พร้อมมอบเวชภัณฑ์ให้กับทีมศิษย์เก่ายุพราชรุ่นเทียน 25 - 28
December 06 / 2017

 

 

ฟุตบอลกระชับมิตรรพ.เชียงใหม่ ราม - ศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย

รุ่นเทียน 25  -28

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ ศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร  พร้อมมอบเวชภัณฑ์ให้กับทีมศิษย์เก่ายุพราชรุ่นเทียน         25 - 28 เพื่อใช้ในการแข่งขันลีคอาวุโสยุพราชต่อไป บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน   ผลการแข่งขันจบแบบมิตรภาพ ณ สนามไนท์เพลส เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา