เป็นโรคซึมเศร้านานๆ อาจทำให้เกิดความจำเสื่อม หรือ อัลไซด์เมอร์ได้
July 09 / 2016


    มีการค้นพบว่าคนที่มีอาการซึมเศร้ามากๆ จะมีโอกาสเกิดโรคคามจำเสื่อม (Dementia) สูงกว่าคนทั่วไปถึง 20 %  สาเหตุเบื้องต้นของคนที่เป็นโรคซึมเศร้า และคนที่เป็นโรคความจำเสื่อม หรืออัลไซเมอร์ มีสาเหตุมาจากแหล่งเหมือนๆกัน ทำให้การเป็นโรคซึมเศร้านานๆก็อาจทำให้เป็นโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้

 

เมื่อเป็นแบบนี้เมื่อรู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้า หรือมีคนใกล้ตัวเป็น ควรพาไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรักษาเพื่อไม่ให้เลวร้ายลงกว่าเดิม