เกิดอะไรขึ้น?....เมื่อควบคุมเบาหวานไม่ได้
June 16 / 2016