ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิง ธฤตา วังเสมอ

ชื่อ
แพทย์หญิง ธฤตา วังเสมอ
สาขาเฉพาะทาง :
ปริทันตวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 13:00 - 20:00 คลินิกทันตกรรม

แพทย์หญิง ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร

ชื่อ
แพทย์หญิง ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 13:00 - 16:00 คลินิกจักษุ

ทันตแพทย์หญิง ธิติรัตน์ ตัณสถิตย์

ชื่อ
ทันตแพทย์หญิง ธิติรัตน์ ตัณสถิตย์
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมจัดฟัน
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 08:00 - 17:00 คลินิกทันตกรรม

นายแพทย์ ธีระ ตั้งวิริยะไพบูลย์

ชื่อ
นายแพทย์ ธีระ ตั้งวิริยะไพบูลย์
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 08:00 - 12:00 คลินิกอายุรกรรม

นายแพทย์ นภัทร โตวณะบุตร

ชื่อ
นายแพทย์ นภัทร โตวณะบุตร
สาขาเฉพาะทาง :
ตจวิทยา
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:00 - 20:00 คลินิกโรคผิวหนังและความงาม
ศุกร์ 17:00 - 20:00 คลินิกโรคผิวหนังและความงาม
เสาร์ 09:00 - 17:00 คลินิกโรคผิวหนังและความงาม