ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทันตแพทย์หญิง ธนัชช์ปิยา สมสุข

ชื่อ
ทันตแพทย์หญิง ธนัชช์ปิยา สมสุข
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมจัดฟัน
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 08:00 - 17:00 คลินิกทันตกรรม

นายแพทย์ ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย

ชื่อ
นายแพทย์ ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย
สาขาเฉพาะทาง :
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00 - 20:00 คลินิกสูติ-นรีเวช

นายแพทย์ ธนา นิพิทสุขการ

ชื่อ
นายแพทย์ ธนา นิพิทสุขการ
สาขาเฉพาะทาง :
วิสัญญีวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 ห้องผ่าตัด

นายแพทย์ ธรรมนูญ กีรติคุณากร

ชื่อ
นายแพทย์ ธรรมนูญ กีรติคุณากร
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
M.D. 2011, Chiang Mai University, Thailand
Thai Board in Internal Medicine, Thai Medical council, Thailand, 2014
Thai Board in Endocrinology, Thai Medical Council, Thailand, 2017
ประสบการณ์ :
2012 Rotating internship, Faculty of Medicine, Chiang Mai University
2013-2014 Residency Training, Internal Medicine Department, Faculty of Medicine, Chiang Mai University
2015-June 2017 Fellowship training, Endocrinology and Metabolism Unit Internal Medicine Department, Faculty of Medicine, Chiang Mai University
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 07:00 - 18:00 คลินิกอายุรกรรม
อังคาร 07:00 - 16:00 คลินิกอายุรกรรม
พุธ 07:00 - 16:00 คลินิกอายุรกรรม
พฤหัสบดี 07:00 - 16:00 คลินิกอายุรกรรม
ศุกร์ 07:00 - 16:00 คลินิกอายุรกรรม
อาทิตย์ 08:00 - 12:00 คลินิกอายุรกรรม

นายแพทย์ ธรรมเนียม วะสีนนท์

ชื่อ
นายแพทย์ ธรรมเนียม วะสีนนท์
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 11:00 - 17:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
อังคาร 11:00 - 17:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พุธ 10:00 - 17:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พฤหัสบดี 11:00 - 17:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
ศุกร์ 11:00 - 17:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก