ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์ ทศพร วิทยาคม

ชื่อ
นายแพทย์ ทศพร วิทยาคม
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ คลินิกกระดูกและข้อ
อังคาร คลินิกกระดูกและข้อ
พุธ คลินิกกระดูกและข้อ
พฤหัสบดี คลินิกกระดูกและข้อ
ศุกร์ คลินิกกระดูกและข้อ

เทพรัตน์ วิมลนพคุณ

ชื่อ
เทพรัตน์ วิมลนพคุณ
สาขาเฉพาะทาง :
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
M.D. , BSC 2013 Chiangmai University , Thailand
Thai Board in Emergency Medicine, Thai College of Emergency Physician , Thailand , 2016
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ แผนกฉุกเฉิน
พฤหัสบดี แผนกฉุกเฉิน
ศุกร์ แผนกฉุกเฉิน
อาทิตย์ แผนกฉุกเฉิน

ทันตแพทย์หญิง ธนัชช์ปิยา สมสุข

ชื่อ
ทันตแพทย์หญิง ธนัชช์ปิยา สมสุข
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมจัดฟัน
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
เสาร์ ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์

นายแพทย์ ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย

ชื่อ
นายแพทย์ ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย
สาขาเฉพาะทาง :
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
อังคาร คลินิกสูติ-นรีเวช

นายแพทย์ ธนา นิพิทสุขการ

ชื่อ
นายแพทย์ ธนา นิพิทสุขการ
สาขาเฉพาะทาง :
วิสัญญีวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ ห้องผ่าตัด