ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทันตแพทย์หญิง ธนัชช์ปิยา สมสุข

ชื่อ
ทันตแพทย์หญิง ธนัชช์ปิยา สมสุข
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมจัดฟัน
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
เสาร์ ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์

นายแพทย์ ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย

ชื่อ
นายแพทย์ ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย
สาขาเฉพาะทาง :
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
อังคาร คลินิกสูติ-นรีเวช

นายแพทย์ ธนา นิพิทสุขการ

ชื่อ
นายแพทย์ ธนา นิพิทสุขการ
สาขาเฉพาะทาง :
วิสัญญีวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ ห้องผ่าตัด

นายแพทย์ ธรรมนูญ กีรติคุณากร

ชื่อ
นายแพทย์ ธรรมนูญ กีรติคุณากร
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
M.D. 2011, Chiang Mai University, Thailand
Thai Board in Internal Medicine, Thai Medical council, Thailand, 2014
Thai Board in Endocrinology, Thai Medical Council, Thailand, 2017
ประสบการณ์ :
2012 Rotating internship, Faculty of Medicine, Chiang Mai University
2013-2014 Residency Training, Internal Medicine Department, Faculty of Medicine, Chiang Mai University
2015-June 2017 Fellowship training, Endocrinology and Metabolism Unit Internal Medicine Department, Faculty of Medicine, Chiang Mai University
วัน สถานที่
จันทร์ คลินิกอายุรกรรม
อังคาร คลินิกอายุรกรรม
พุธ คลินิกอายุรกรรม
พฤหัสบดี คลินิกอายุรกรรม
ศุกร์ คลินิกอายุรกรรม
อาทิตย์ คลินิกอายุรกรรม

นายแพทย์ ธรรมเนียม วะสีนนท์

ชื่อ
นายแพทย์ ธรรมเนียม วะสีนนท์
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
อังคาร แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พุธ แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พฤหัสบดี แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
ศุกร์ แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก