ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์ ดิเรก บรรณจักร์

ชื่อ
นายแพทย์ ดิเรก บรรณจักร์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ คลินิกโรคไต

นายแพทย์ ไตรจักร ซันดู

ชื่อ
นายแพทย์ ไตรจักร ซันดู
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยแพทย์ทั่วไป / ผ่าตัดผ่านกล้อง
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
อังคาร แผนกฉุกเฉิน
พุธ คลินิกศัลยกรรม
พฤหัสบดี แผนกฉุกเฉิน
พฤหัสบดี คลินิกศัลยกรรม
พฤหัสบดี แผนกฉุกเฉิน
เสาร์ คลินิกศัลยกรรม

ทันตแพทย์หญิง ทรรชรส บุญญาภากร

ชื่อ
ทันตแพทย์หญิง ทรรชรส บุญญาภากร
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมช่องปาก
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
อังคาร ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
พุธ ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
พฤหัสบดี ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
ศุกร์ ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
เสาร์ ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์

แพทย์หญิง ทวิวัน พันธศรี

ชื่อ
แพทย์หญิง ทวิวัน พันธศรี
สาขาเฉพาะทาง :
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เวชศาสตร์เจริญพันธุ์ทางการแพทย์
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
เสาร์ คลินิกสูติ-นรีเวช

นายแพทย์ ทศพร วิทยาคม

ชื่อ
นายแพทย์ ทศพร วิทยาคม
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ คลินิกกระดูกและข้อ
อังคาร คลินิกกระดูกและข้อ
พุธ คลินิกกระดูกและข้อ
พฤหัสบดี คลินิกกระดูกและข้อ
ศุกร์ คลินิกกระดูกและข้อ