ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิง ดลฤทัย ระบิน

ชื่อ
แพทย์หญิง ดลฤทัย ระบิน
สาขาเฉพาะทาง :
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 07:30 - 16:30 ศูนย์ตรวจสุขภาพ
อังคาร 07:30 - 16:30 ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พุธ 07:30 - 16:30 ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พฤหัสบดี 07:30 - 16:30 ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ศุกร์ 07:30 - 12:30 ศูนย์ตรวจสุขภาพ
อาทิตย์ 07:00 - 16:00 ศูนย์ตรวจสุขภาพ

แพทย์หญิง ดวงใจ วรรธนัจฉริยา

ชื่อ
แพทย์หญิง ดวงใจ วรรธนัจฉริยา
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
อังคาร 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พุธ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
ศุกร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
เสาร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก

นายแพทย์ ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา

ชื่อ
นายแพทย์ ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 00:00 - 00:00 คลินิกจักษุ

นายแพทย์ ดิเรก บรรณจักร์

ชื่อ
นายแพทย์ ดิเรก บรรณจักร์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 คลินิกโรคไต

นายแพทย์ ไตรจักร ซันดู

ชื่อ
นายแพทย์ ไตรจักร ซันดู
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยแพทย์ทั่วไป / ผ่าตัดผ่านกล้อง
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 00:00 - 00:00 แผนกฉุกเฉิน
พุธ 00:00 - 00:00 คลินิกศัลยกรรม
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 แผนกฉุกเฉิน
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 คลินิกศัลยกรรม
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 แผนกฉุกเฉิน
เสาร์ 00:00 - 00:00 คลินิกศัลยกรรม