ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์ ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย

ชื่อ
นายแพทย์ ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย
สาขาเฉพาะทาง :
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00 - 20:00 คลินิกสูติ-นรีเวช

นายแพทย์ ธนา นิพิทสุขการ

ชื่อ
นายแพทย์ ธนา นิพิทสุขการ
สาขาเฉพาะทาง :
วิสัญญีวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 ห้องผ่าตัด

นายแพทย์ ธรรมเนียม วะสีนนท์

ชื่อ
นายแพทย์ ธรรมเนียม วะสีนนท์
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 11:00 - 17:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
อังคาร 11:00 - 17:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พุธ 10:00 - 17:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พฤหัสบดี 11:00 - 17:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
ศุกร์ 11:00 - 17:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก

นายแพทย์ ธราธร ธรรมประสิทธิ์

ชื่อ
นายแพทย์ ธราธร ธรรมประสิทธิ์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคเลือด
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 คลินิกอายุรกรรม
อังคาร 08:00 - 17:00 คลินิกอายุรกรรม
พุธ 08:00 - 17:00 คลินิกอายุรกรรม
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 คลินิกอายุรกรรม
เสาร์ 08:00 - 17:00 คลินิกอายุรกรรม
อาทิตย์ 13:00 - 20:00 คลินิกอายุรกรรม

แพทย์หญิง ธฤตา วังเสมอ

ชื่อ
แพทย์หญิง ธฤตา วังเสมอ
สาขาเฉพาะทาง :
ปริทันตวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 13:00 - 20:00 คลินิกทันตกรรม