ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์ ณวัฒน์ วัฒนชัย

ชื่อ
นายแพทย์ ณวัฒน์ วัฒนชัย
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
เสาร์ คลินิกจักษุ

นายแพทย์ ณัฐฏ์ กล้าผจญ

ชื่อ
นายแพทย์ ณัฐฏ์ กล้าผจญ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ คลินิกพิเศษ
อังคาร คลินิกอายุรกรรม
พุธ คลินิกพิเศษ
พฤหัสบดี คลินิกอายุรกรรม
ศุกร์ คลินิกอายุรกรรม
อาทิตย์ คลินิกอายุรกรรม

แพทย์หญิง ดลฤทัย ระบิน

ชื่อ
แพทย์หญิง ดลฤทัย ระบิน
สาขาเฉพาะทาง :
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
อังคาร ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พุธ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พฤหัสบดี ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ศุกร์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
อาทิตย์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

แพทย์หญิง ดวงใจ วรรธนัจฉริยา

ชื่อ
แพทย์หญิง ดวงใจ วรรธนัจฉริยา
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
อังคาร แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พุธ แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พฤหัสบดี แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
ศุกร์ แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
เสาร์ แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก

ดาริน เตชะจงจินตนา

ชื่อ
ดาริน เตชะจงจินตนา
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
2012 : M.S. , Chiangmai University , Thailand
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
เสาร์ ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์