ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์ ดิเรก บรรณจักร์

ชื่อ
นายแพทย์ ดิเรก บรรณจักร์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:30 - 19:00 คลินิกโรคไต

ทันตแพทย์หญิง ทรรชรส บุญญาภากร

ชื่อ
ทันตแพทย์หญิง ทรรชรส บุญญาภากร
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมช่องปาก
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 คลินิกทันตกรรม
อังคาร 08:00 - 17:00 คลินิกทันตกรรม
พุธ 08:00 - 17:00 คลินิกทันตกรรม
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00 คลินิกทันตกรรม
ศุกร์ 08:00 - 17:00 คลินิกทันตกรรม
เสาร์ 08:00 - 17:00 คลินิกทันตกรรม

แพทย์หญิง ทวิวัน พันธศรี

ชื่อ
แพทย์หญิง ทวิวัน พันธศรี
สาขาเฉพาะทาง :
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เวชศาสตร์เจริญพันธุ์ทางการแพทย์
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 13:00 - 17:00 คลินิกสูติ-นรีเวช

นายแพทย์ ทศพร วิทยาคม

ชื่อ
นายแพทย์ ทศพร วิทยาคม
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 13:00 คลินิกกระดูกและข้อ
อังคาร 08:00 - 13:00 คลินิกกระดูกและข้อ
พุธ 08:00 - 13:00 คลินิกกระดูกและข้อ
พฤหัสบดี 08:00 - 13:00 คลินิกกระดูกและข้อ
ศุกร์ 08:00 - 12:30 คลินิกกระดูกและข้อ

ทันตแพทย์หญิง ธนัชช์ปิยา สมสุข

ชื่อ
ทันตแพทย์หญิง ธนัชช์ปิยา สมสุข
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมจัดฟัน
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 08:00 - 17:00 คลินิกทันตกรรม