ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์ ชัยสีห์ อาศนะเสน

ชื่อ
นายแพทย์ ชัยสีห์ อาศนะเสน
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์ทั่วไป
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 คลินิกตรวจสุขภาพ
อังคาร 00:00 - 00:00 คลินิกตรวจสุขภาพ
พุธ 00:00 - 00:00 คลินิกตรวจสุขภาพ
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 คลินิกตรวจสุขภาพ
ศุกร์ 00:00 - 00:00 คลินิกตรวจสุขภาพ
เสาร์ 00:00 - 00:00 คลินิกตรวจสุขภาพ

นายแพทย์ ชินณุวัฒน์ สงวนเสริมศรี

ชื่อ
นายแพทย์ ชินณุวัฒน์ สงวนเสริมศรี
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 00:00 - 00:00 ผู้ป่วยนอกเด็ก
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 ผู้ป่วยนอกเด็ก

นายแพทย์ ชูชัย ลิ้มเล็งเลิศ

ชื่อ
นายแพทย์ ชูชัย ลิ้มเล็งเลิศ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 คลินิกอายุรกรรม
อังคาร 00:00 - 00:00 คลินิกอายุรกรรม
พุธ 00:00 - 00:00 คลินิกอายุรกรรม
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 คลินิกอายุรกรรม
ศุกร์ 00:00 - 00:00 คลินิกอายุรกรรม
เสาร์ 00:00 - 00:00 คลินิกอายุรกรรม

นายแพทย์ ณวัฒน์ วัฒนชัย

ชื่อ
นายแพทย์ ณวัฒน์ วัฒนชัย
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 00:00 - 00:00 คลินิกจักษุ

นายแพทย์ ณัฐฏ์ กล้าผจญ

ชื่อ
นายแพทย์ ณัฐฏ์ กล้าผจญ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 คลินิกพิเศษ
อังคาร 00:00 - 00:00 คลินิกอายุรกรรม
พุธ 00:00 - 00:00 คลินิกพิเศษ
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 คลินิกอายุรกรรม
ศุกร์ 00:00 - 00:00 คลินิกอายุรกรรม
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 คลินิกอายุรกรรม