ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์ ณวัฒน์ วัฒนชัย

ชื่อ
นายแพทย์ ณวัฒน์ วัฒนชัย
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 17:00 - 19:00 คลินิกจักษุ

นายแพทย์ ณัฐฏ์ กล้าผจญ

ชื่อ
นายแพทย์ ณัฐฏ์ กล้าผจญ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00 - 17:00 คลินิกพิเศษ
อังคาร 08:00 - 20:00 คลินิกอายุรกรรม
พุธ 08:00 - 20:00 คลินิกพิเศษ
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 คลินิกอายุรกรรม
ศุกร์ 08:08 - 12:00 คลินิกอายุรกรรม
อาทิตย์ 08:00 - 12:00 คลินิกอายุรกรรม

แพทย์หญิง ดลฤทัย ระบิน

ชื่อ
แพทย์หญิง ดลฤทัย ระบิน
สาขาเฉพาะทาง :
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 07:30 - 16:30 ศูนย์ตรวจสุขภาพ
อังคาร 07:30 - 16:30 ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พุธ 07:30 - 16:30 ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พฤหัสบดี 07:30 - 16:30 ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ศุกร์ 07:30 - 12:30 ศูนย์ตรวจสุขภาพ
อาทิตย์ 07:00 - 16:00 ศูนย์ตรวจสุขภาพ

แพทย์หญิง ดวงใจ วรรธนัจฉริยา

ชื่อ
แพทย์หญิง ดวงใจ วรรธนัจฉริยา
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 15:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
อังคาร 08:00 - 15:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พุธ 08:00 - 15:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พฤหัสบดี 08:00 - 15:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
ศุกร์ 08:00 - 15:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
เสาร์ 08:00 - 15:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก

นายแพทย์ ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา

ชื่อ
นายแพทย์ ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 09:00 - 12:00 คลินิกจักษุ