ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทันตแพทย์หญิง จุฑารัตน์ ณ ลำพูน

ชื่อ
ทันตแพทย์หญิง จุฑารัตน์ ณ ลำพูน
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมรักษารากฟัน
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
อังคาร ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
พุธ ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
พฤหัสบดี ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
เสาร์ ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์

แพทย์หญิง จุลินทิพย์ วิทิตปริวรรต

ชื่อ
แพทย์หญิง จุลินทิพย์ วิทิตปริวรรต
สาขาเฉพาะทาง :
รังสีวินิจฉัย
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ แผนกเอกซเรย์
อังคาร แผนกเอกซเรย์
พุธ แผนกเอกซเรย์
พฤหัสบดี แผนกเอกซเรย์
ศุกร์ แผนกเอกซเรย์
อาทิตย์ แผนกเอกซเรย์

แพทย์หญิง เจนจิต ชูวุฒยากร

ชื่อ
แพทย์หญิง เจนจิต ชูวุฒยากร
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ คลินิกจักษุ
อังคาร คลินิกจักษุ
พุธ คลินิกจักษุ
พฤหัสบดี คลินิกจักษุ
พฤหัสบดี คลินิกจักษุ
ศุกร์ คลินิกจักษุ

แพทย์หญิง ฉัตรบงกช เขมาชีวะกุล

ชื่อ
แพทย์หญิง ฉัตรบงกช เขมาชีวะกุล
สาขาเฉพาะทาง :
แพทย์ผู้เชียวชาญด้านผิวหนัง
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
พุธ ศูนย์ผิวหนังและความงาม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
เสาร์ ศูนย์ผิวหนังและความงาม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์

นายแพทย์ เฉลิมพงศ์ อริยเดช

ชื่อ
นายแพทย์ เฉลิมพงศ์ อริยเดช
สาขาเฉพาะทาง :
โสต ศอ นาสิกวิทยา / รักษาโรคนอนกรน
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ คลินิก หู คอ จมูก
อังคาร คลินิก หู คอ จมูก
พุธ คลินิก หู คอ จมูก
พฤหัสบดี คลินิก หู คอ จมูก
เสาร์ คลินิก หู คอ จมูก