ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทันตแพทย์หญิง จุฑารัตน์ ณ ลำพูน

ชื่อ
ทันตแพทย์หญิง จุฑารัตน์ ณ ลำพูน
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมรักษารากฟัน
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 20:00 คลินิกทันตกรรม
อังคาร 08:00 - 12:00 คลินิกทันตกรรม
พุธ 08:00 - 20:00 คลินิกทันตกรรม
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 คลินิกทันตกรรม
เสาร์ 08:00 - 17:00 คลินิกทันตกรรม

แพทย์หญิง จุลินทิพย์ วิทิตปริวรรต

ชื่อ
แพทย์หญิง จุลินทิพย์ วิทิตปริวรรต
สาขาเฉพาะทาง :
รังสีวินิจฉัย
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 13:00 แผนกเอกซเรย์
อังคาร 08:00 - 17:00 แผนกเอกซเรย์
พุธ 08:00 - 20:00 แผนกเอกซเรย์
พฤหัสบดี 08:00 - 13:00 แผนกเอกซเรย์
ศุกร์ 08:00 - 17:00 แผนกเอกซเรย์
อาทิตย์ 08:00 - 20:00 แผนกเอกซเรย์

แพทย์หญิง เจนจิต ชูวุฒยากร

ชื่อ
แพทย์หญิง เจนจิต ชูวุฒยากร
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 19:30 คลินิกจักษุ
อังคาร 17:00 - 19:30 คลินิกจักษุ
พุธ 17:00 - 19:30 คลินิกจักษุ
พฤหัสบดี 17:00 - 19:30 คลินิกจักษุ
พฤหัสบดี 17:00 - 19:30 คลินิกจักษุ
ศุกร์ 17:00 - 19:30 คลินิกจักษุ

แพทย์หญิง ฉัตรบงกช เขมาชีวะกุล

ชื่อ
แพทย์หญิง ฉัตรบงกช เขมาชีวะกุล
สาขาเฉพาะทาง :
แพทย์ผู้เชียวชาญด้านผิวหนัง
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
พุธ 08:00 - 16:00 ศุนย์ผิวหนังและความงาม
เสาร์ 10:00 - 12:00 ศูนย์ผิวหนังและความงาม

นายแพทย์ เฉลิมพงศ์ อริยเดช

ชื่อ
นายแพทย์ เฉลิมพงศ์ อริยเดช
สาขาเฉพาะทาง :
โสต ศอ นาสิกวิทยา / รักษาโรคนอนกรน
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 17:00 คลินิก หู คอ จมูก
อังคาร 09:00 - 12:00 คลินิก หู คอ จมูก
พุธ 09:00 - 17:00 คลินิก หู คอ จมูก
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00 คลินิก หู คอ จมูก
เสาร์ 09:00 - 15:00 คลินิก หู คอ จมูก