ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์ จตุพล ศรีสมบูรณ์

ชื่อ
นายแพทย์ จตุพล ศรีสมบูรณ์
สาขาเฉพาะทาง :
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มะเร็งนรีเวชวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:00 - 20:00 คลินิกสูติ-นรีเวช

แพทย์หญิง จารุวรรณ แซ่เต็ง

ชื่อ
แพทย์หญิง จารุวรรณ แซ่เต็ง
สาขาเฉพาะทาง :
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มะเร็งนรีเวชวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่

นายแพทย์ จารุวัตร ยศสมบัติ

ชื่อ
นายแพทย์ จารุวัตร ยศสมบัติ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
อังคาร 08:00 - 17:00 คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
พุธ 08:00 - 17:00 คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ศุกร์ 08:00 - 12:00 คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
เสาร์ 08:00 - 17:00 คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ทันตแพทย์หญิง จุฑารัตน์ ณ ลำพูน

ชื่อ
ทันตแพทย์หญิง จุฑารัตน์ ณ ลำพูน
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมรักษารากฟัน
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 20:00 ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
อังคาร 08:00 - 12:00 ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
พุธ 08:00 - 20:00 ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
เสาร์ 08:00 - 17:00 ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์

แพทย์หญิง จุลินทิพย์ วิทิตปริวรรต

ชื่อ
แพทย์หญิง จุลินทิพย์ วิทิตปริวรรต
สาขาเฉพาะทาง :
รังสีวินิจฉัย
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 13:00 แผนกเอกซเรย์
อังคาร 08:00 - 17:00 แผนกเอกซเรย์
พุธ 08:00 - 20:00 แผนกเอกซเรย์
พฤหัสบดี 08:00 - 13:00 แผนกเอกซเรย์
ศุกร์ 08:00 - 17:00 แผนกเอกซเรย์
อาทิตย์ 08:00 - 20:00 แผนกเอกซเรย์