ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิง ฉัตรบงกช เขมาชีวะกุล

ชื่อ
แพทย์หญิง ฉัตรบงกช เขมาชีวะกุล
สาขาเฉพาะทาง :
แพทย์ผู้เชียวชาญด้านผิวหนัง
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 12:00 คลินิกโรคผิวหนังและความงาม
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00 คลินิกโรคผิวหนังและความงาม
พุธ 09:00 - 16:00 คลินิกโรคผิวหนังและความงาม
เสาร์ 10:00 - 12:00 คลินิกโรคผิวหนังและความงาม

นายแพทย์ ชวนันท์ ชาญศิลป์

ชื่อ
นายแพทย์ ชวนันท์ ชาญศิลป์
สาขาเฉพาะทาง :
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 20:00 คลินิกสุขภาพจิต

นายแพทย์ ชัยยุทธ เจริญธรรม

ชื่อ
นายแพทย์ ชัยยุทธ เจริญธรรม
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:00 - 20:00 ศูนย์มะเร็ง

นายแพทย์ ชัยสีห์ อาศนะเสน

ชื่อ
นายแพทย์ ชัยสีห์ อาศนะเสน
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์ทั่วไป
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 07:00 - 16:00 คลินิกตรวจสุขภาพ
อังคาร 07:00 - 16:00 คลินิกตรวจสุขภาพ
พุธ 07:00 - 16:00 คลินิกตรวจสุขภาพ
พฤหัสบดี 07:00 - 12:00 คลินิกตรวจสุขภาพ
ศุกร์ 07:00 - 16:00 คลินิกตรวจสุขภาพ
เสาร์ 07:00 - 16:00 คลินิกตรวจสุขภาพ

นายแพทย์ ชินณุวัฒน์ สงวนเสริมศรี

ชื่อ
นายแพทย์ ชินณุวัฒน์ สงวนเสริมศรี
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 20:00 - 22:00 ผู้ป่วยนอกเด็ก
อาทิตย์ 09:00 - 18:00 ผู้ป่วยนอกเด็ก