ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิง เกวลี อุณจักร

ชื่อ
แพทย์หญิง เกวลี อุณจักร
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิซึม
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
เสาร์ ผู้ป่วยนอกเด็ก

แพทย์หญิง เกษรา พัฒนพิฑูรย์

ชื่อ
แพทย์หญิง เกษรา พัฒนพิฑูรย์
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
พุธ คลินิกจักษุ
อาทิตย์ คลินิกจักษุ

นายแพทย์ จตุพล ศรีสมบูรณ์

ชื่อ
นายแพทย์ จตุพล ศรีสมบูรณ์
สาขาเฉพาะทาง :
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มะเร็งนรีเวชวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
พุธ คลินิกสูติ-นรีเวช

นายแพทย์ จารุวัตร ยศสมบัติ

ชื่อ
นายแพทย์ จารุวัตร ยศสมบัติ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
อังคาร คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
พุธ คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
พฤหัสบดี คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ศุกร์ คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
เสาร์ คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

จิรายุ เรืองยศ

ชื่อ
จิรายุ เรืองยศ
สาขาเฉพาะทาง :
จิตเวชศาสตร์ทั่วไป
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
2009 M.D. Chiangmai University, Thailand
2013 Diplomate,Thai board of Psychiatry,Thai Medical
Council, Thailand
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ คลินิกโรคเฉพาะทาง
อังคาร คลินิกโรคเฉพาะทาง
พุธ คลินิกโรคเฉพาะทาง
พฤหัสบดี คลินิกโรคเฉพาะทาง
ศุกร์ คลินิกโรคเฉพาะทาง
อาทิตย์ คลินิกโรคเฉพาะทาง