ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์ กิตติพันธ์ ซันดู

ชื่อ
นายแพทย์ กิตติพันธ์ ซันดู
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 00:00 - 00:00 คลินิกศัลยกรรม
พุธ 00:00 - 00:00 แผนกฉุกเฉิน
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 คลินิกศัลยกรรม
ศุกร์ 00:00 - 00:00 คลินิกศัลยกรรม
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 แผนกฉุกเฉิน

แพทย์หญิง กิติยา วุฒิเบญจรัศมี

ชื่อ
แพทย์หญิง กิติยา วุฒิเบญจรัศมี
สาขาเฉพาะทาง :
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 คลินิกสูติ-นรีเวช

แพทย์หญิง เกวลี อุณจักร

ชื่อ
แพทย์หญิง เกวลี อุณจักร
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิซึม
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 00:00 - 00:00
เสาร์ 00:00 - 00:00 ผู้ป่วยนอกเด็ก

แพทย์หญิง เกษรา พัฒนพิฑูรย์

ชื่อ
แพทย์หญิง เกษรา พัฒนพิฑูรย์
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
พุธ 00:00 - 00:00 คลินิกจักษุ
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 คลินิกจักษุ

แพทย์หญิง ขนิษฐา สุวรรณศรีนนท์

ชื่อ
แพทย์หญิง ขนิษฐา สุวรรณศรีนนท์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 คลินิกอายุรกรรม
อังคาร 00:00 - 00:00 คลินิกอายุรกรรม
พุธ 00:00 - 00:00 คลินิกอายุรกรรม
ศุกร์ 00:00 - 00:00 คลินิกอายุรกรรม
เสาร์ 00:00 - 00:00 คลินิกอายุรกรรม
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 คลินิกอายุรกรรม