ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์ อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์

ชื่อ
นายแพทย์ อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์
สาขาเฉพาะทาง :
จิตเวชศาสตร์ทั่วไป
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 คลินิกสุขภาพจิต
ศุกร์ 00:00 - 00:00 คลินิกสุขภาพจิต
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 คลินิกสุขภาพจิต

แพทย์หญิง อรินทยา พรหมินธิกุล

ชื่อ
แพทย์หญิง อรินทยา พรหมินธิกุล
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ

แพทย์หญิง อลิสรา ดำรงมณี

ชื่อ
แพทย์หญิง อลิสรา ดำรงมณี
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 00:00 - 00:00 ผู้ป่วยนอกเด็ก
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 ผู้ป่วยนอกเด็ก

แพทย์หญิง อัมภิวัลย์ บุญช่วย

ชื่อ
แพทย์หญิง อัมภิวัลย์ บุญช่วย
สาขาเฉพาะทาง :
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 00:00 - 00:00 คลินิกสูติ-นรีเวช

นายแพทย์ อัศนัย แสนใจ

ชื่อ
นายแพทย์ อัศนัย แสนใจ
สาขาเฉพาะทาง :
เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00 - 17:00 คลินิกกระดูกและข้อ
อังคาร 17:00 - 20:00 คลินิกกระดูกและข้อ
ศุกร์ 13:00 - 17:00 คลินิกกระดูกและข้อ
เสาร์ 13:00 - 20:00 คลินิกกระดูกและข้อ