ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิง อัมภิวัลย์ บุญช่วย

ชื่อ
แพทย์หญิง อัมภิวัลย์ บุญช่วย
สาขาเฉพาะทาง :
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
เสาร์ คลินิกสูติ-นรีเวช

นายแพทย์ อัศนัย แสนใจ

ชื่อ
นายแพทย์ อัศนัย แสนใจ
สาขาเฉพาะทาง :
เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ คลินิกกระดูกและข้อ
อังคาร คลินิกกระดูกและข้อ
ศุกร์ คลินิกกระดูกและข้อ
เสาร์ คลินิกกระดูกและข้อ

นายแพทย์ อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์

ชื่อ
นายแพทย์ อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์
สาขาเฉพาะทาง :
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
พฤหัสบดี คลินิกสุขภาพจิต

นายแพทย์ อาทิตย์ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์

ชื่อ
นายแพทย์ อาทิตย์ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
อาทิตย์ คลินิกอายุรกรรม

นายแพทย์ อุทาร เห่วซึ่งเจริญ

ชื่อ
นายแพทย์ อุทาร เห่วซึ่งเจริญ
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ คลินิกศัลยกรรม
พุธ คลินิกศัลยกรรม
พฤหัสบดี แผนกฉุกเฉิน
ศุกร์ คลินิกศัลยกรรม
อาทิตย์ แผนกฉุกเฉิน