ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิง เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์

ชื่อ
แพทย์หญิง เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00 - 20:00 ผู้ป่วยนอกเด็ก
อาทิตย์ 17:00 - 20:00 ผู้ป่วยนอกเด็ก

นายแพทย์ เสรี เสนารัตน์

ชื่อ
นายแพทย์ เสรี เสนารัตน์
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ทรวงอกและหลอดเลือด
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 12:00 แผนกฉุกเฉิน
จันทร์ 12:00 - 16:00 คลินิกศัลยกรรม
อังคาร 08:00 - 12:00 แผนกฉุกเฉิน
พุธ 12:00 - 16:00 คลินิกศัลยกรรม
เสาร์ 08:00 - 12:00 คลินิกศัลยกรรม
เสาร์ 12:00 - 16:00 แผนกฉุกเฉิน

นายแพทย์ เอกชัย ไพบูลย์วรชาติ

ชื่อ
นายแพทย์ เอกชัย ไพบูลย์วรชาติ
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์การส่องกล้อง
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 12:00 - 16:00 แผนกฉุกเฉิน
อังคาร 08:00 - 12:00 คลินิกศัลยกรรม
พุธ 12:00 - 16:00 แผนกฉุกเฉิน
ศุกร์ 12:00 - 16:00 คลินิกศัลยกรรม
เสาร์ 08:00 - 12:00 แผนกฉุกเฉิน
เสาร์ 12:00 - 16:00 คลินิกศัลยกรรม

แพทย์หญิง แรกขวัญ สิทธิวางศ์กูล

ชื่อ
แพทย์หญิง แรกขวัญ สิทธิวางศ์กูล
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 08:00 - 12:00 ผู้ป่วยนอกเด็ก

นายแพทย์ ไตรจักร ซันดู

ชื่อ
นายแพทย์ ไตรจักร ซันดู
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยแพทย์ทั่วไป / ผ่าตัดผ่านกล้อง
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 12:00 - 16:00 แผนกฉุกเฉิน
พุธ 08:00 - 12:00 คลินิกศัลยกรรม
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00 แผนกฉุกเฉิน
พฤหัสบดี 12:00 - 16:00 คลินิกศัลยกรรม
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00 แผนกฉุกเฉิน
เสาร์ 16:00 - 20:00 คลินิกศัลยกรรม