ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิง เกวลี อุณจักร

ชื่อ
แพทย์หญิง เกวลี อุณจักร
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิซึม
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 13:00 - 00:00
เสาร์ 13:00 - 17:00 ผู้ป่วยนอกเด็ก

แพทย์หญิง เกษรา พัฒนพิฑูรย์

ชื่อ
แพทย์หญิง เกษรา พัฒนพิฑูรย์
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:00 - 20:00 คลินิกจักษุ
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 คลินิกจักษุ

แพทย์หญิง เจนจิต ชูวุฒยากร

ชื่อ
แพทย์หญิง เจนจิต ชูวุฒยากร
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 19:30 คลินิกจักษุ
อังคาร 17:00 - 19:30 คลินิกจักษุ
พุธ 17:00 - 19:30 คลินิกจักษุ
พฤหัสบดี 17:00 - 19:30 คลินิกจักษุ
พฤหัสบดี 17:00 - 19:30 คลินิกจักษุ
ศุกร์ 17:00 - 19:30 คลินิกจักษุ

นายแพทย์ เฉลิมพงศ์ อริยเดช

ชื่อ
นายแพทย์ เฉลิมพงศ์ อริยเดช
สาขาเฉพาะทาง :
โสต ศอ นาสิกวิทยา / รักษาโรคนอนกรน
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 17:00 คลินิก หู คอ จมูก
อังคาร 09:00 - 12:00 คลินิก หู คอ จมูก
พุธ 09:00 - 17:00 คลินิก หู คอ จมูก
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00 คลินิก หู คอ จมูก
เสาร์ 09:00 - 15:00 คลินิก หู คอ จมูก

แพทย์หญิง เปรมจิต เจริญวีรกุล

ชื่อ
แพทย์หญิง เปรมจิต เจริญวีรกุล
สาขาเฉพาะทาง :
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 คลินิกสูติ-นรีเวช
อังคาร 08:00 - 17:00 คลินิกสูติ-นรีเวช
พุธ 08:00 - 17:00 คลินิกสูติ-นรีเวช
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 คลินิกสูติ-นรีเวช
ศุกร์ 08:00 - 12:00 คลินิกสูติ-นรีเวช
อาทิตย์ 08:00 - 12:00 คลินิกสูติ-นรีเวช