ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิง อนัญญา หนักแน่น

ชื่อ
แพทย์หญิง อนัญญา หนักแน่น
สาขาเฉพาะทาง :
รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00 - 20:00 ห้องเอกซเรย์

นายแพทย์ อนันต์ วัชรจิตติธรรม

ชื่อ
นายแพทย์ อนันต์ วัชรจิตติธรรม
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 16:30 - 18:00 ศูนย์ผิวหนังและความงาม
พฤหัสบดี 16:30 - 18:00 ศูนย์ผิวหนังและความงาม

นายแพทย์ อภิรมย์ เพชรรักษ์

ชื่อ
นายแพทย์ อภิรมย์ เพชรรักษ์
สาขาเฉพาะทาง :
วิสัญญีวิทยา
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่

นายแพทย์ อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์

ชื่อ
นายแพทย์ อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์
สาขาเฉพาะทาง :
จิตเวชศาสตร์ทั่วไป
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 20:00 คลินิกสุขภาพจิต
ศุกร์ 17:00 - 20:00 คลินิกสุขภาพจิต
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 คลินิกสุขภาพจิต

แพทย์หญิง อรินทยา พรหมินธิกุล

ชื่อ
แพทย์หญิง อรินทยา พรหมินธิกุล
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:09 - 12:00 ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ