ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิง กรทิพย์ ชีวสันต์

ชื่อ
แพทย์หญิง กรทิพย์ ชีวสันต์
สาขาเฉพาะทาง :
วิสัญญีวิทยา
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่

นายแพทย์ กฤตเมธ เดชเกรียงไกรกุล

ชื่อ
นายแพทย์ กฤตเมธ เดชเกรียงไกรกุล
สาขาเฉพาะทาง :
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
1. M.D. , BSC , 2014 , Chiangmai University , Thailand
2. Thai board in Physical Medicine and Rehabilitation , Thai Medical Council ,Thailand , 2018
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 ศูนย์กายภาพบำบัด
อังคาร 00:00 - 00:00 คลินิกพิเศษ
พุธ 00:00 - 00:00 ศูนย์กายภาพบำบัด
เสาร์ 00:00 - 00:00 คลินิกพิเศษ

แพทย์หญิง กฤติยา โสมะเกษตรินทร์

ชื่อ
แพทย์หญิง กฤติยา โสมะเกษตรินทร์
สาขาเฉพาะทาง :
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 คลินิกสูติ-นรีเวช

นายแพทย์ กฤษณะ คงถาวรสกุล

ชื่อ
นายแพทย์ กฤษณะ คงถาวรสกุล
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
อังคาร 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พุธ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
ศุกร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
เสาร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก

นายแพทย์ กษมินษ์ ไชยกลาง

ชื่อ
นายแพทย์ กษมินษ์ ไชยกลาง
สาขาเฉพาะทาง :
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 คลินิก หู คอ จมูก
อังคาร 00:00 - 00:00 คลินิก หู คอ จมูก
พุธ 00:00 - 00:00 คลินิก หู คอ จมูก
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 คลินิก หู คอ จมูก
ศุกร์ 00:00 - 00:00 คลินิก หู คอ จมูก
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 คลินิก หู คอ จมูก