ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิง กฤติยา โสมะเกษตรินทร์

ชื่อ
แพทย์หญิง กฤติยา โสมะเกษตรินทร์
สาขาเฉพาะทาง :
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
อาทิตย์ คลินิกสูติ-นรีเวช

นายแพทย์ กฤษณะ คงถาวรสกุล

ชื่อ
นายแพทย์ กฤษณะ คงถาวรสกุล
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
อังคาร แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พุธ แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พฤหัสบดี แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
ศุกร์ แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
เสาร์ แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก

นายแพทย์ กษมินษ์ ไชยกลาง

ชื่อ
นายแพทย์ กษมินษ์ ไชยกลาง
สาขาเฉพาะทาง :
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ คลินิก หู คอ จมูก
อังคาร คลินิก หู คอ จมูก
พุธ คลินิก หู คอ จมูก
พฤหัสบดี คลินิก หู คอ จมูก
อาทิตย์ คลินิก หู คอ จมูก

นายแพทย์ กิตติพันธ์ ซันดู

ชื่อ
นายแพทย์ กิตติพันธ์ ซันดู
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
อังคาร คลินิกศัลยกรรม
พุธ แผนกฉุกเฉิน
พฤหัสบดี คลินิกศัลยกรรม
ศุกร์ คลินิกศัลยกรรม
อาทิตย์ แผนกฉุกเฉิน

แพทย์หญิง กิติยา วุฒิเบญจรัศมี

ชื่อ
แพทย์หญิง กิติยา วุฒิเบญจรัศมี
สาขาเฉพาะทาง :
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
อาทิตย์ คลินิกสูติ-นรีเวช