บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด
8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel. 053–920300
Fax. 053-224880
E- mail : chiangmairam@chiangmairam.com

ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ 24 ชั่วโมง
053-920320
ศูนย์รักษาอัมพาต 24 ชั่วโมง
ฉุกเฉินเชียงใหม่ ราม 24 ชั่วโมง
053-920330

แบบฟอร์มติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เภสัชกร (ห้องผสมยาฉีดฯ,IPD)
นักรังสีเทคนิค
พยาบาล Full time
พยาบาลประสานงานผู้ป่วยต่างประเทศ
พนักงานผู้ช่วยนักรังสี
พนักงานช่วยการพยาบาล
พนักงานดูแลและนำพาผู้รับบริการแผนกเด็ก (Kidcort)
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์แผนกผู้ป่วยนอก

แผนที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เส้นทางมาโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม