โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร (ห้องผสมยาฉีดฯ) สมัคร
พยาบาล (IPD ผู้ใหญ่, เด็ก, EENT-OBG) สมัคร
ล่ามภาษาอังกฤษ สมัคร
พนักงานช่างซ่อมบำรุง สมัคร
นักกายภาพบำบัด สมัคร
ล่ามภาษาญี่ปุ่น สมัคร
นักกำหนดอาหาร สมัคร
นักรังสีเทคนิค สมัคร
เภสัชกร (IPD) สมัคร
พนักงานช่วยการพยาบาล สมัคร
พนักงานแม่บ้าน(วอร์ด) สมัคร