โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เภสัชกร (ห้องผสมยาฉีดฯ) สมัคร
พยาบาล (IPD เด็ก, ผู้ใหญ่, Inter) สมัคร
พนักงานธุรการและบุคคล สมัคร
นักรังสีเทคนิค สมัคร
พนักงานช่างซ่อมบำรุง สมัคร
พนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์ สมัคร
ล่ามภาษาญี่ปุ่น สมัคร
พนักงานบัญชี สมัคร
พนักงานประสานงานผู้ป่วยต่างประเทศ สมัคร
พนักงานประชาสัมพันธ์ สมัคร
พนักงานต้อนรับ สมัคร
พนักงานดูแลและนำพาผู้รับบริการแผนกเด็ก (Kidcort) สมัคร
พนักงานช่วยการพยาบาล สมัคร
พนักงานแม่บ้าน(วอร์ด) สมัคร