โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ล่ามภาษาเกาหลี สมัคร
นักรังสีเทคนิค สมัคร
พนักงานโอเปอเรเตอร์ สมัคร
พนักงานช่วยการพยาบาล สมัคร
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์(ฝ่าย Contractต่างประเทศ) สมัคร
พนักงานช่างซ่อมบำรุง สมัคร
พนักงานแม่บ้าน(ห้องผ้า) สมัคร