โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พยาบาลแผนกโรคเฉพาะทาง สมัคร
พนักงานช่วยการพยาบาล  (IPD เด็ก, IPDผู้ใหญ่, IPD Inter, OPDเด็ก, OPD ศัลยกรรม, โรคเฉพาะทาง, Nursery) สมัคร
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร (ห้องยาผู้ป่วยนอก,ห้องผสมยาฉีดฯ) สมัคร
พนักงานช่างเทคนิค สมัคร
พนักงานออกแบบและผลิตสื่อ สมัคร
พนักงานต้อนรับแผนกตรวจสุขภาพ สมัคร
พนักงานประสานงานด้านประกัน สมัคร
เภสัชกร (ห้องยาผู้ป่วยนอก,ห้องผสมยาฉีดฯ) สมัคร
พยาบาลแผนกเช็คสิทธิ์และประเมินราคา สมัคร