โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พนักงานช่างซ่อมบำรุง สมัคร
พนักงานผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ สมัคร
พนักงานช่วยการพยาบาล (OPD Med, ICU, IPD เด็ก, IPD ผู้ใหญ่)   สมัคร
พนักงานผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค สมัคร
พนักงานช่างเทคนิค สมัคร
ล่ามภาษาจีน สมัคร