โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พยาบาล (IPD เด็ก) สมัคร
นักกายภาพบำบัด สมัคร
พนักงานช่วยการพยาบาล  (IPD เด็ก, IPDผู้ใหญ่, IPD Inter, OPDเด็ก, OPD ศัลยกรรม, Nursery) สมัคร
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร (ห้องยาผู้ป่วยนอก) สมัคร
พนักงานช่างเทคนิค สมัคร
พนักงานต้อนรับ สมัคร
พนักงานดูแลและนำพาผู้รับบริการแผนกเด็ก (Kidcort) สมัคร
พนักงานแม่บ้านห้องปฏิบัติการ สมัคร