โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พยาบาล (OPD OBG-EENT, OPD Med, IPDเด็ก) สมัคร
พนักงานช่างซ่อมบำรุง สมัคร
พนักงานเปล (OPD) สมัคร
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร (ห้องยา IPD) สมัคร
เภสัชกร (IPD) สมัคร
พนักงานโอเปอร์เรเตอร์ สมัคร
พนักงานช่วยการพยาบาล สมัคร
พนักงานแม่บ้าน(วอร์ด) สมัคร