ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์ อาทิตย์ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์

ชื่อ
นายแพทย์ อาทิตย์ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
1. 1999 M.D. Ramathibodi Hospital , Mahidol University
2. 2004 Diploma in Neurosurgeon from Ramathibodi Hospital
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 คลินิกอายุรกรรม

นายแพทย์ อาทิตย์ สอนไว

ชื่อ
นายแพทย์ อาทิตย์ สอนไว
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
- General Pediatrics
การศึกษาและคุณสมบัติ
M.D., 2012 , Naresuan University, Thailand
Thai Board in Pediatrics, Thai medical Council, Thailand
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 กรณีทำนัด ติดต่อที่แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก โทร.053-920300 ต่อ 5123, 5124, 5125, 8004

นายแพทย์ อานุภาพ ฤทธิ์เพ็ญ

ชื่อ
นายแพทย์ อานุภาพ ฤทธิ์เพ็ญ
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
- General Pediatrics
การศึกษาและคุณสมบัติ
M.D. , BSC , 2007 , Rangsit University , Thailand
Thai Board in Pediatrics , Thai Medical council , Thailand 2013
วัน เวลา สถานที่
พุธ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก

แพทย์หญิง อิงฟ้า นิยมกูล

ชื่อ
แพทย์หญิง อิงฟ้า นิยมกูล
สาขาเฉพาะทาง :
รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
วัน เวลา สถานที่

นายแพทย์ อิสริยพงษ์ โกฎิกุล

ชื่อ
นายแพทย์ อิสริยพงษ์ โกฎิกุล
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
2010 M.D. Chiangmai University
2017 Thai Board in Internal Medicine , Thai Medical Council , Thailand
วัน เวลา สถานที่