ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิง อัจฉรีย์ บุลยเลิศ

ชื่อ
แพทย์หญิง อัจฉรีย์ บุลยเลิศ
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
2008 Graduated from Naresuan University
2015 Master Degree in Field of Esthetic and Implant
Dentistry at Chulalongkorn University
2013 Preceptorship program in advance implant dentistry ,University of California Los Angeles
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
อังคาร 00:00 - 00:00 ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
พุธ 00:00 - 00:00 ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์

แพทย์หญิง อัญชลี ชัยนวล

ชื่อ
แพทย์หญิง อัญชลี ชัยนวล
สาขาเฉพาะทาง :
มะเร็งนรีเวชวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 ตามตารางเวรประจำเดือน กรณีทำนัด โทร 053-920300

นายแพทย์ อัศนัย แสนใจ

ชื่อ
นายแพทย์ อัศนัย แสนใจ
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
- Graduate Education : M.D. (2005) , Faculty of Medicine , Chiangmai University, Chiangmai, Thailand
- Post graduate Education : Orthopedics residency training , Faculty of Medicine , Chiangmai University, Chiangmai, Thailand (2009-2012)
- Post graduate diploma : Diplomat of Thai Board of Orthopedic Surgery , Thai Medical Council (2012)
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
อังคาร 00:00 - 00:00 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศุกร์ 00:00 - 00:00 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เสาร์ 00:00 - 00:00 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นายแพทย์ อัษนัย กิตติปัญญาวรคุณ

ชื่อ
นายแพทย์ อัษนัย กิตติปัญญาวรคุณ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 ตามตารางเวรประจำเดือน กรณีทำนัด ติดต่อที่แผนกอายุรกรรม โทร.053-920300 ต่อ 1200

นายแพทย์ อาทิตย์ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์

ชื่อ
นายแพทย์ อาทิตย์ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
1. 1999 M.D. Ramathibodi Hospital , Mahidol University
2. 2004 Diploma in Neurosurgeon from Ramathibodi Hospital
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 ตามตารางเวรประจำเดือน กรณีทำนัด ติดต่อแผนกโรคเฉพาะทาง โทร 053 920300 ต่อ 4000