ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์ อนุกูล นิรมิตสันติพงศ์

ชื่อ
นายแพทย์ อนุกูล นิรมิตสันติพงศ์
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)
ภาษา :
Primary : Thai Secondary : English
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
- General Orthopedics and Trauma.
- Adult Reconstructive surgery (Hips and Knees)
- Spine Surgery.
การศึกษาและคุณสมบัติ
1999 : M.D,BSC , Siriraj Hospital ,Mahidol University, Thailand.
2006 : Thai Board in Orthopedics , Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand.
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 00:00 - 00:00 แผนกกระดูกและข้อ
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 แผนกกระดูกและข้อ

นายแพทย์ อนุพงษ์ เลาหพูนรังษี

ชื่อ
นายแพทย์ อนุพงษ์ เลาหพูนรังษี
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา :
Primary: Thai Secondary: English
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ORTHOPEDICS:General Orthopedics
การศึกษาและคุณสมบัติ
1.M.D., 1987, Faculty of Medicine, Chiangmai University, Thailand
2.Certificate in General Orthopedics, Faculty of Medicine, Chiangmai University, 1992
3.Fellowship in Sport Medicine, University of Colorado Health Science Center, Denver, Colorado, USA., 1992
4.AO Fellowship (Arthroplasty), Free University, Berlin, Germany, 1997
5.2010, Clinical fellowship in Foot & Ankle Surgery Nara Medical University , Japan
วัน เวลา สถานที่
พุธ 00:00 - 00:00 แผนกกระดูกและข้อ
ศุกร์ 00:00 - 00:00 แผนกกระดูกและข้อ
เสาร์ 00:00 - 00:00 แผนกกระดูกและข้อ
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 แผนกกระดูกและข้อ

นายแพทย์ อภิรมย์ เพชรรักษ์

ชื่อ
นายแพทย์ อภิรมย์ เพชรรักษ์
สาขาเฉพาะทาง :
วิสัญญีวิทยา
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
1. M.D., 1990, Chiangmai University (CMU), Thailand
2. Thai Board in General Anesthesia, Thai Medical Council,1993
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 ตามตารางเวรประจำเดือน กรณีทำนัด โทร 053-920300

นายแพทย์ อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์

ชื่อ
นายแพทย์ อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์
สาขาเฉพาะทาง :
จิตเวชศาสตร์ทั่วไป
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
2005 : Graduated in medical Doctor Chiangmai University ,Chiangmai Thailand
2012 : Graduated in Thai board of psychiatry , Royal college of psychiatry ,Thailand
: Higher Grad.Dip.Clin.Sci ( psychiatry )
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 00:00 - 00:00 แผนกโรคเฉพาะทาง
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 แผนกโรคเฉพาะทาง

นายแพทย์ อมรชัย กริชนิกรกุล

ชื่อ
นายแพทย์ อมรชัย กริชนิกรกุล
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 ตามตารางเวรประจำเดือน กรณีทำนัด ติดต่อที่แผนกศัลยกรรม โทร.053-920300 ต่อ 1100