ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิง อัจฉรีย์ บุลยเลิศ

ชื่อ
แพทย์หญิง อัจฉรีย์ บุลยเลิศ
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
2008 Graduated from Naresuan University
2015 Master Degree in Field of Esthetic and Implant
Dentistry at Chulalongkorn University
2013 Preceptorship program in advance implant dentistry ,University of California Los Angeles
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00
อังคาร 00:00 - 00:00
พุธ 00:00 - 00:00
อาทิตย์ 00:00 - 00:00

นายแพทย์ อัศนัย แสนใจ

ชื่อ
นายแพทย์ อัศนัย แสนใจ
สาขาเฉพาะทาง :
เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
- Graduate Education : M.D. (2005) , Faculty of Medicine , Chiangmai University, Chiangmai, Thailand
- Post graduate Education : Orthopedics residency training , Faculty of Medicine , Chiangmai University, Chiangmai, Thailand (2009-2012)
- Post graduate diploma : Diplomat of Thai Board of Orthopedic Surgery , Thai Medical Council (2012)
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 คลินิกกระดูกและข้อ
อังคาร 00:00 - 00:00 คลินิกกระดูกและข้อ
ศุกร์ 00:00 - 00:00 คลินิกกระดูกและข้อ
เสาร์ 00:00 - 00:00 คลินิกกระดูกและข้อ

แพทย์หญิง อาทิตยา แสงอรุณ

ชื่อ
แพทย์หญิง อาทิตยา แสงอรุณ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Internal Medicine, Rheumatology
การศึกษาและคุณสมบัติ
2014. M.D., Chiangmai University ,Thailand.
2018 Thai Board in Internal Medicine, Thai Medical Council ,Thailand
2020 Thai Board in Rheumatology , Thai Medical Council ,Thailand
วัน เวลา สถานที่

นายแพทย์ อาทิตย์ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์

ชื่อ
นายแพทย์ อาทิตย์ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
1. 1999 M.D. Ramathibodi Hospital , Mahidol University
2. 2004 Diploma in Neurosurgeon from Ramathibodi Hospital
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 คลินิกอายุรกรรม

นายแพทย์ อาทิตย์ สอนไว

ชื่อ
นายแพทย์ อาทิตย์ สอนไว
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
- General Pediatrics
การศึกษาและคุณสมบัติ
M.D., 2012 , Naresuan University, Thailand
Thai Board in Pediatrics, Thai medical Council, Thailand
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 กรณีทำนัด ติดต่อที่แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก โทร.053-920300 ต่อ 5123, 5124, 5125, 8004