ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์ เอกวิทย์ ตันประดิษฐ์

ชื่อ
นายแพทย์ เอกวิทย์ ตันประดิษฐ์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
M.D. 2010 Khonkaen University , Thailand
Thai board in Internal Medicine, Thai Medical Council 2016 , Thailand
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 18:00 - 00:00 กรณีทำนัด ติดต่อที่แผนกอายุรกรรม โทร.053-920300 ต่อ 1200