ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิง กนกวรรณ จิตทยานันท์

ชื่อ
แพทย์หญิง กนกวรรณ จิตทยานันท์
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารแพทย์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
General Pediatrics
การศึกษาและคุณสมบัติ
- 1996 Faculty of Medicine, Chiangmai University, Thailand
- 2003 Thai Board in Pediatrician, Thai Medical Council, Thailand
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
อังคาร 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พุธ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
ศุกร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก

แพทย์หญิง กนิษฐา กลิ่นราตรี

ชื่อ
แพทย์หญิง กนิษฐา กลิ่นราตรี
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
- Neonatology
- Pediatric (General)
การศึกษาและคุณสมบัติ
M.D. , 2011 , Chiangmai University , Thailand
Thai Board in Pediatrics , Thai Medical council , Thailand 2017
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก

แพทย์หญิง กมรวรรณ กตัญญูวงค์

ชื่อ
แพทย์หญิง กมรวรรณ กตัญญูวงค์
สาขาเฉพาะทาง :
Pediatric Neurologist
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
-MD, Chiangmai University Thailand 1996
-Thai Board of Pediatric, Chiangmai, Thailand 2000
-Clinical Neurology & Epilepsy Fellowship, Royal Children Hospital, Melbourne,
Australia 2002-2004
-Thai Sub-board of pediatric neurology 2005
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก

แพทย์หญิง กมลพรรณ จันทร์อินทร์

ชื่อ
แพทย์หญิง กมลพรรณ จันทร์อินทร์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์
ภาษา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 กรณีทำนัด ติดต่อที่แผนกอายุรกรรม โทร.053-920300 ต่อ 1200

แพทย์หญิง กมลวรรณ เจริญพันธ์

ชื่อ
แพทย์หญิง กมลวรรณ เจริญพันธ์
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
วัน เวลา สถานที่