ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์ อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์

ชื่อ
นายแพทย์ อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์
สาขาเฉพาะทาง :
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 คลินิกสุขภาพจิต

นายแพทย์ อาทิตย์ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์

ชื่อ
นายแพทย์ อาทิตย์ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 คลินิกอายุรกรรม

นายแพทย์ อุทาร เห่วซึ่งเจริญ

ชื่อ
นายแพทย์ อุทาร เห่วซึ่งเจริญ
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 คลินิกศัลยกรรม
พุธ 00:00 - 00:00 คลินิกศัลยกรรม
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 แผนกฉุกเฉิน
ศุกร์ 00:00 - 00:00 คลินิกศัลยกรรม
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 แผนกฉุกเฉิน

นายแพทย์ เอกชัย ไพบูลย์วรชาติ

ชื่อ
นายแพทย์ เอกชัย ไพบูลย์วรชาติ
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์การส่องกล้อง
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 แผนกฉุกเฉิน
อังคาร 00:00 - 00:00 คลินิกศัลยกรรม
พุธ 00:00 - 00:00 แผนกฉุกเฉิน
ศุกร์ 00:00 - 00:00 คลินิกศัลยกรรม
เสาร์ 00:00 - 00:00 แผนกฉุกเฉิน
เสาร์ 00:00 - 00:00 คลินิกศัลยกรรม