ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์ อุทาร เห่วซึ่งเจริญ

ชื่อ
นายแพทย์ อุทาร เห่วซึ่งเจริญ
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ คลินิกศัลยกรรม
พุธ คลินิกศัลยกรรม
พฤหัสบดี แผนกฉุกเฉิน
ศุกร์ คลินิกศัลยกรรม
อาทิตย์ แผนกฉุกเฉิน

นายแพทย์ เอกชัย ไพบูลย์วรชาติ

ชื่อ
นายแพทย์ เอกชัย ไพบูลย์วรชาติ
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์การส่องกล้อง
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน สถานที่
จันทร์ แผนกฉุกเฉิน
อังคาร คลินิกศัลยกรรม
พุธ แผนกฉุกเฉิน
ศุกร์ คลินิกศัลยกรรม
เสาร์ แผนกฉุกเฉิน
เสาร์ คลินิกศัลยกรรม