ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 14 (ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประชุม)
May 01 / 2018

รายชื่อผ้ลูงทะเบียน ประชุมวิชาการพยาบาลโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ครั้ง ที่ 14

เรื่อง “ Holistic care in Stroke & Cardiovascular Disease ”

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจแบบองค์รวม

ระหว่างวัน ที่ 17-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ โรงแรมดิเอ็ม เพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประชุม

 

>>>> Download <<<<