ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น

January 18 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับบจก.อินเตอร์ พาร์ทเนอร์ แอสซิสแต้นซ์ จำกัด

January 17 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าเยี่ยมเยียนโอกาส สวัสดีปีใหม่ปี 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

January 17 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าเยี่ยมเยียนโอกาส สวัสดีปีใหม่ปี 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่