ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับ คณะดูงานจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

March 08 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ต้อนรับ คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่กงสุลอเมริกา

January 31 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นพ.ประมุข อุณจักร กรรมการบริหาร เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่กงสุลอเมริกา

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

January 31 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามนำโดย นพ.ประมุข อุณจักร กรรมการบริหาร เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่