ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมงานนิทรรศการ “Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์ ”

December 06 / 2017

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมงานนิทรรศการ “Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์ ”ณ บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่

December 06 / 2017

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เป็นตัวแทนกรรมการบริหาร เข้าพบ นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แสดงความยินดีหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

December 06 / 2017

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แสดงความยินดีหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560