ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดประชุมวิชาการการพยาบาล แก่พยาบาลวิชาชีพ 17 จังหวัด ทั่วเขตภาคเหนือ

May 22 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดประชุมวิชาการการพยาบาล แก่พยาบาลวิชาชีพ 17 จังหวัด ทั่วเขตภาคเหนือ เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเอ็มเพรส แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ต้อนรับอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

May 22 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ต้อนรับ นพ.ปวิน บัดติยา อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับภาคการบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

April 29 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับภาคการบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์กายภาพบำบัด เชียงใหม่ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์