ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แสดงความยินดีโอกาสไทยนิวส์ครบรอบ 48 ปี ก้าวสู่ปีที่ 49

August 08 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แสดงความยินดีโอกาสไทยนิวส์ครบรอบ 48 ปี ก้าวสู่ปีที่ 49

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ แก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

July 25 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ แก่โรงเรียนวชิรวิทย์จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกิจกรรม Run for Life : THAIFA-CM Mini Marathon

July 10 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกิจกรรม Run for Life : THAIFA-CM Mini Marathon จัดรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ทีมฉุกเฉิน ช่วยเหลือนักวิ่งที่มาเข้าร่วมกิจกรรม