ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดพิธีทำบุญเปิดให้บริการห้องพักผู้ป่วยในชั้น 7

December 06 / 2017

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดพิธีทำบุญเปิดให้บริการห้องพักผู้ป่วยในชั้น 7เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากได้มีการปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการมากขึ้น

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม รับมอบโล่และใบรับรองโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ด้านการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Unit

December 06 / 2017

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม รับมอบโล่และใบรับรองโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ด้านการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Unit

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมปลูกป่าทดแทน

December 06 / 2017

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม ปลูกป่าทดแทน เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างจิตอาสาในการรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงาน ประจำปี 2560