ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลฯ

December 06 / 2017

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดยทันตแพทย์ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหารและทีมหัวหน้าแผนกให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ประจำประเทศไทย

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ ศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร พร้อมมอบเวชภัณฑ์ให้กับทีมศิษย์เก่ายุพราชรุ่นเทียน 25 - 28

December 06 / 2017

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ ศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร พร้อมมอบเวชภัณฑ์ให้กับทีมศิษย์เก่ายุพราชรุ่นเทียน 25 - 28

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

December 06 / 2017

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษาดูงานระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โอกาสเข้าศึกษาดูงานการบริการของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม