ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดการแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตร ระหว่างรพ.เชียงใหม่ ราม - รพ.กองบิน 41

July 06 / 2017

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดการแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตร ระหว่างรพ.เชียงใหม่ ราม - รพ.กองบิน 41 ณ สนามฟุตซอลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อท่านกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

July 19 / 2017

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 13

April 28 / 2017