ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับโรงพยาบาลจีนเข้าดูงาน

June 24 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามให้การต้อนรับมิสแกรนด์เชียงใหม่ 2019 ตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์ชะลอวัย โดย เชียงใหม่ ราม

June 20 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามให้การต้อนรับมิสแกรนด์เชียงใหม่ 2019ตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์ชะลอวัย โดย เชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมงานโอกาสฉลองครบรอบ 243 ปีวันชาติสหรัฐอเมริกา โดยสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่

June 13 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมงานโอกาสฉลองครบรอบ 243 ปีวันชาติสหรัฐอเมริกา โดยสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมนิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมยู นิมมาน เชียงใหม่