ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลใน 17 จังหวัด ทั่วเขตภาคเหนือ

May 19 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลใน 17 จังหวัด ทั่วเขตภาคเหนือ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แสดงความยินดี โอกาสเปิดแผนกประสานงานบริการผู้ป่วยนอก

May 15 / 2018

กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แสดงความยินดี โอกาสเปิดแผนกประสานงานบริการผู้ป่วยนอก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและประสานงานบริการให้ผู้ป่วยและญาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 14 (ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประชุม)

May 01 / 2018