ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ แก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

July 25 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ แก่โรงเรียนวชิรวิทย์จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกิจกรรม Run for Life : THAIFA-CM Mini Marathon

July 10 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกิจกรรม Run for Life : THAIFA-CM Mini Marathon จัดรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ทีมฉุกเฉิน ช่วยเหลือนักวิ่งที่มาเข้าร่วมกิจกรรม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม รับการตรวจมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ หรือ HA ครั้งที่ 4

July 04 / 2018

กรรมการบริหารพร้อมด้วยหัวหน้าแผนกโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม รับการตรวจมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ หรือ HA ครั้งที่ 4