ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559
February 04 / 2016

ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ณ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม