ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

December 19 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกสหคลินิก โครงการเชียงใหม่ ราม เฮล์ท เซ็นเตอร์

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม “ดนตรี จิตอาสา บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ”

December 06 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม “ดนตรี จิตอาสา บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ”

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับผู้ช่วยแพทย์ประจำสำนักงานแพทย์ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

November 26 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับผู้ช่วยแพทย์ประจำสำนักงานแพทย์ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุม 2 อาคารหอพัก โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม